Ochrana zaměstnance a její limity

Zaměstnanec je ze zákona slabší smluvní stranou. Pracovní právo se vyznačuje výraznou ochranou práv zaměstnance ve vztahu se zaměstnavateli. Teoreticky by měl být zaměstnanec ve sporu silnější stranou. V praxi však tento koncept naráží na velké množství problému, které si nyní v krátkosti představíme v tomto příspěvku.

Kde je ochrana zaměstnance zakotvena?

Právní základ ochrany zaměstnance můžete nalézt v české, ale i evropské právní úpravě. Hlavní zdroj lze nalézt v úpravě zákoníku práce. Principiálně se lze při prosazování práv zaměstnance opírat o tyto úrovně:

Zajištění minimálního standardu. Zaměstnavatel se ve vztazích se zaměstnancem nesmí odchýlit od minimálních standardů, které zákoník práce stanoví. (např. nelze pracovat při pracovní neschopnosti, nelze se předem vzdát náhrady mzdy, atd…)

Výklad práva přednostně ve prospěch zaměstnance. Při výkladu práv a povinností zaměstnance se vždy přednostně užije interpretace, která je pro zaměstnance příznivější.

Striktní přístup vůči zaměstnavateli. Zákoník práce zavádí velmi striktní režim pro uplatnění některých práv zaměstnavatele. Zatímco může pracovní poměr vypovědět vždy bez udání důvodu zaměstnavatel může pracovní poměr skončit jen při naplnění zákonem předepsaných důvodů. Nesplní-li zaměstnavatel své povinnosti podle zákona, může zaměstnanec výpověď zvrátit žalobou u soudu.    

Na co ochrana zaměstnance v praxi naráží?

Zaměstnanci chybí klíčové znalosti

Zaměstnanec se mnohdy nevyzná ve složité spleti právních předpisů. Řádné uplatnění zaměstnancových práv proto často naráží na nedostatek klíčových informací, které si zaměstnanec bez pomoci odborníka není schopen obstarat. I když je zaměstnanec v právu, není si toho vědom. Zaměstnanec následně ztrácí výhodu svého postavení ze zákona.

Zaměstnavatele z této situace těží a nepřejí si edukaci zaměstnanců v oblasti pracovněprávních předpisů, není to v jejich zájmu. Zaměstnavatel nemusí hrát fér a těží z toho, že se mu jako zaměstnanec nepostavíte. Pomáháme Vám vyznat se ve vašich právech a otevřít vám cestu k uplatnění práv.

Zaměstnanec nemá spolehlivého partnera

Zaměstnanci často schází stabilní partner, na kterého se může v případě problému obrátit. Na rozdíl od zaměstnavatele zaměstnanci právní problémy běžně neřeší. Dostanou-li se do problému, často nevědí, kam se mají obrátit.

Tento projekt jsme spustili s vědomím nerovného postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli, k vyrovnání šancí zaměstnanců na dosažení spravedlnosti. Díky našemu přispění vyrovnáváme síly zaměstnance i zaměstnavatele v pracovněprávních sporech. Jsme vám oporou a stabilním zázemím po celou dobu uplatňování zaměstnaneckých práv.

Zaměstnanci často schází síly

Obava z neúspěchu ve věci je často překážkou, pro kterou se zaměstnanci svých nároků nakonec nedomáhají. Významným faktorem bývá slabší ekonomické postavení zaměstnance vůči bývalému zaměstnavateli. Zaměstnanec často nemá dostatek zdrojů pro vedení soudních sporů, a proto se rozhodne raději ustoupit.

Náš projekt vznikl na podporu všech zaměstnanců, kteří chtějí bránit svá práva, ale v běžné situaci by neměli dostatek prostředků na financování sporu. Náklady s poskytnutou právní službou neseme za Vás a dělíme se jen v případě úspěchu. Naši právní zástupci bojují za Vás.

Nedostatek zkušeností

Zaměstnavatelé v praxi často řeší množství právních problémů spojených s pracovními vztahy. Na případné spory se zaměstnanci proto bývají poměrně připraveni. Těží tak ze svých dříve získaných zkušeností, které v případě problémů využijí ve svůj prospěch. Následkem bývá ztížení nebo úplná ztráta nároků zaměstnance.

Předejít těmto situacím lze jen výběrem správného partnera a poradce. Díky tomu zprostředkovaně získáte partnera, který vás díky svým zkušenostem provede spletí právních nástrah, který si pro vás zaměstnavatelé připraví.

Co tedy poradit?

Nebojte se bránit svá práva. Zaměstnanec není jen nástrojem opotřebení v rukou zaměstnavatele. Pokud se dostanete do úzkých najděte si právního partnera, který vám pomůže najít řešení.

Nespoléhejte na sliby zaměstnavatele. Aktivně vyhledávejte právní pomoc těch, kteří mají své zájmy tam, kde je máte i vy.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Ochrana zaměstnance a její limity

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek