Neplatná výpověď z práce a co s ní

Výpověď je jednostranný způsob skončení pracovního poměru. Jde o situaci, kdy zaměstnavatel chce poměr skončit, ale zaměstnanec nechce (nebo neví o tom, že by měl chtít).

Zákoník práce je ve vztahu k jednostrannému skončení pracovního poměru zaměstnavatelem velmi přísný. Zaměstnavatele právo vnímá jako ten silnější subjekt. Zaměstnavatel může pracovní smlouvu skončit jen ze zákonem stanovených důvodů, jak jsme si definovali v dříve publikovaném příspěvku.

Zhodnocení neplatné výpovědi

Protiprávní skončení pracovní smlouvy často vede ke sporu. Zaměstnavatel na začátku tvrdí, že zaměstnanec už není nadále zaměstnáván. Naproti tomu vy se jako zaměstnanci stále cítíte. Chcete dále vykonávat práci a dostávat za svou práci sjednanou odměnu. Rozporné názory na vzniklý problém se musí patřičně rozuzlit. 

Na úvod potřebujete odborníka, který vám poradí, zda zaměstnavatel skutečně postupoval správně. Nechcete se pouštět do pře se zaměstnavatelem, pokud nemáte naději na vítězství. Sami pro tyto případy pro své klienty poskytujeme vyhodnocení platnosti výpovědi zdarma.

Předběžné zhodnocení platnosti je důležité pro navazující kroky. Pokud neprovedete žádné právní kroky, bude i neplatně podaná výpověď zaměstnance považována za oprávněnou. To hraje do karet zaměstnavateli. Jako zaměstnanec jste nuceni napadnout výpověď žalobou u soudu.

Soudní přezkum výpovědi

Pokud chcete neplatnou výpověď rozporovat, musíte podat žalobu soudu. Zákon jednoznačně stanoví povinnost zaměstnance domáhat se neplatnosti soudně.

Zákoník práce stanoví zaměstnanci propadnou lhůtu dva měsíce. Lhůta počíná běžet ode dne, kdy měl právní poměr výpovědí skončit. Nejpozději poslední den této lhůty je nutné podat žalobu příslušnému soudu.

To ale není vše, zaměstnanec dále musí zaměstnavateli písemně oznámit, že pracovní poměr stále trvá. Musí dát zaměstnavateli jednoznačně najevo, že trvá na tom, aby ho nadále zaměstnával a poskytoval mu odměnu za práci. Pokud to zaměstnanec neprovede, nemá možnost požadovat po zaměstnavateli náhradu mzdy (za období, kdy ho zaměstnavatel nenechal pracovat)  

Kdy je výpověď z práce neplatná?

V minulém příspěvku jsme si definovali výpověď z pracovního poměru jako jednostranný způsob skončení. Řekli jsme si, že výpověď zaměstnavatele je poměrně komplikovaný proces, kde zaměstnavatel tahá za kratší konec.  

Zákoník práce pro výpověď zaměstnavatele stanoví podmínky. Zaměstnavatel nemůže výpověď zaměstnanci předat jen tak bez důvodu. Pro rozvázání pracovního poměru musí mít jeden z důvodů stanovených zákonem. Tyto výpovědní důvody si podrobně představíme v navazujících příspěvcích. Nyní se zaměříme na principiální nedostatky ve výpovědi.

Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem

Právní důvody pro podání výpovědi jsou obsaženy úplným výčtem. Aby zaměstnavatel mohl pracovní poměr skončit výpovědí, musí nezaměnitelně označit jednání zaměstnance, pro které:

 • Vyhodnotit jednání zaměstnance
  zaměstnanec se dopustil závadného jednání. Zaměstnavatel se proto rozhodl, že už se zaměstnancem nechce nadále spolupracovat. Pokud popsané jednání nestalo, potom zaměstnavatel není oprávněn pro podání výpovědi.
 • Zjistit, zda splňuje zákonné důvody pro podání výpovědi
  Zaměstnavatel zjišťuje, zda závadné jednání zaměstnance naplnilo některý výpovědní důvod. Pokud závadné jednání nesplňuje zákonné podmínky pro některý z výpovědních důvodů, potom není zaměstnavatel oprávněn pracovní poměr skončit výpovědí.

 • Vypracovat znění výpovědi
  Zaměstnavatel je následně povinen nezaměnitelně vymezit jednání zaměstnance (co udělal zle), které naplnilo důvody pro podání výpovědi (aby dostal padáka). Jestliže zaměstnavatel nesprávně vymezí nebo se dopustí jiného významného pochybení, potom výpověď není oprávněná.

 • Výpověď zaměstnanci doručit
  Zaměstnavatel musí zaměstnance s výpovědí prokazatelně seznámit. Výpověď musí být v písemné formě doručena do vlastních rukou zaměstnance. Ústní sdělení nebo nesprávné doručení znamená porušení povinnosti. Nedodání písemného znění výpovědi zaměstnanci postrádá právní relevanci.

Jestliže zaměstnavatel pochybí u jedné (nebo i vícero) těchto náležitostí, potom nebyla dána oprávněná výpověď. Výpověď je pro tyto důvody neplatná.

Pozor! Neplatnost výpovědi musí prohlásit soud. Zaměstnanec musí podat žalobu soudu, který neplatnost výpovědi závazně prohlásí. Pokud tak zaměstnanec neučiní, výpověď může být do budoucna považována za správnou. Doporučujeme v takovém případě vyhledat naše služby nebo služeb jiného profesionála.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Neplatná výpověď z práce a co s ní

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek