Novela zákoníku práce 2023

Novela zákoníku práce

V sérii článků se budeme věnovat novele zákoníku práce a změnám, které přinesla. Novela chrání práva zaměstnance, obsahuje významné změny zejména:

 • elektronické uzavření smlouvy, informování o obsahu pracovního poměru
 • vysílání zaměstnanců na území jiného státu
 • úprava v dohodách mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • práce na dálku
 • doručování

Elektronické uzavření smlouvy

Nově můžete pracovní smlouvu uzavřít i elektronicky. Pokud uzavřete se zaměstnavatelem smlouvu prostřednictvím datové nebo elektronické sítě, zaměstnavatel vám pošle pracovní smlouvu na adresu, kterou mu sdělíte. Adresu musíte zaměstnavateli sdělit písemně.

Od pracovní smlouvy můžete odstoupit do 7 dnů ode dne, kdy jste zaměstnavateli smlouvu poslal. Od smlouvy nemůžete odstoupit, pokud jste u zaměstnavatele již začali pracovat. Odstoupení od smlouvy pošlete zaměstnavateli písemně.

Informace o obsahu pracovního poměru

Zaměstnavatel vám musí sdělit následující údaje:

 • dobu trvání a podmínky zkušební doby
 • o postupu zaměstnavatele a zaměstnance při rozvázání pracovního poměru, délce výpovědní doby
 • o odborném rozvoji zaměstnance (pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje)
 • o stanovené týdenní pracovní době, o předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a o rozsahu práce přesčas
 • o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech
 • údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance

Zaměstnavatel vám sdělí údaje buď přímo v pracovní smlouvě nebo vám je sdělí písemně do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Změny údajů vám zaměstnavatel sdělí bez zbytečného odkladu, nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu

Novela upravuje ustanovení týkající se informací, které vám musí zaměstnavatel sdělit před vašim vysláním do jiného státu.

Pokud vás zaměstnavatel vyšle k výkonu práce do zahraničí, musí vás předem písemně informovat o:

 • státu, kde máte pracovat
 • jak dlouho budete práci vykonávat (předpokládaná doba)
 • měně, ve které bude vyplácena mzda
 • peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce
 • o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn váš návrat

Vyslání do členského státu Evropské unie

V případě, že vás zaměstnavatel vyšle do členského státu EU k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, musí vám dále sdělit informace o:

 • odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy státu, ve kterém nyní pracujete
 • podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním
 • odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem

Tyto údaje vám musí zaměstnavatel sdělit pouze, pokud v jiném státě budete pracovat déle než 4 po sobě jdoucí týdny.

Závěr

Novela zákoníku práce přináší nová práva a povinnosti. Pracovní smlouvu můžete uzavřít elektronicky. Zaměstnavatel vás musí informovat o všech potřebných údajích buď přímo v pracovní smlouvě nebo vám údaje sdělí do 7 dnů od uzavření smlouvy.

Máte otázky ohledně uzavírání pracovní smlouvy? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Novela zákoníku práce 2023

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek