Co dělat při nemoci z povolání (I.)?

Nemoc z povolání je častým tématem Vašich dotazů, proto jsme se rozhodli poskytnout Vám obecné vodítko, jak postupovat, máte-li podezření, že jste nemocí z povolání onemocněli, nebo že jste touto nemocí ohroženi.

Co je nemoc z povolání podle českého práva?

Nemoc z povolání je velmi zjednodušeně řečeno onemocnění zaměstnance vzniklé při výkonu práce v nepříznivých podmínkách. Dlouhodobým působením škodlivého pracovního prostředí vede k postupné degradaci zdravotního stavu zaměstnance a může se projevit ve zhoršení jeho celkového zdraví – ve vzniku nemoci z povolání.

V českém právním prostředí je problematika (ne)uznání nemoci z povolání poměrně komplikovaný proces. Nemoci z povolání jsou vyjmenovány v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Seznam obsahuje konkrétní nemoci, které jsou uznávány jako nemoci z povolání, a podmínky, za kterých mohou být uznány.

Proces uznání nemoci z povolání

Nepříznivý zdravotní stav

Nepříznivý zdravotní stav na Vaší straně je prvotním předpokladem, nicméně sám o sobě nestačí pro uplatnění nároků. Abyste své nároky mohli uplatnit, musíte absolvovat poměrně zdlouhavý a komplikovaný proces.

Posouzení nemoci z povolání lékařem

Prvním krokem je indikace nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance. Při zhoršení Vašeho zdravotního stavu kontaktujete svého ošetřujícího (zpravidla praktického) lékaře. Podle charakteru Vašeho onemocnění lékař provede vlastní vyšetření a podle potřeby dalších vyšetření Vás zašle ke konkrétním specialistům, aby zjistili více o povaze a příčinách Vašeho onemocnění.

Bude-li u Vás indikováno některé onemocnění uvedené v seznamu nemocí z povolání v příslušném stupni poškození zdraví, je-li tento vyžadován, prostřednictvím svého praktického lékaře, popř. specialisty vyřídíte žádost o posouzení zdravotního stavu na místně příslušném středisku nemocí z povolání. V této souvislosti prosím poskytujte svým ošetřujícím lékařům veškerou nezbytnou součinnost.

Pokud Vám lékař odmítne vydat žádost o posouzení zdravotního stavu na místně příslušném středisku nemocí z povolání., máte možnost obrátit se na toto středisko samostatně a na vlastní žádost. Zde opět připomínáme nutnost doložit nezbytné lékařské záznamy související s Vaším zdravotním stavem (doložení existence zdravotních obtíží).

Středisko nemoci z povolání

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání poskytovatelům zdravotních služeb, jejichž seznam najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (zde). 

Středisko nemoci z povolání provede posouzení Vašeho zdravotního stavu podle dostupné zdravotní dokumentace, případně i dle zjištění získaných vlastními vyšetřeními. V této souvislosti je rozhodující i intenzita Vašich zdravotních obtíží, která musí být podle objektivních posouzení shledána u daného onemocnění v potřebném rozsahu (je-li tak stanoveno v seznamu nemocí z povolání).

Zde je nutné znovu podotknout, že onemocnění by mělo být vyjmenováno v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., anebo ho lze zařadit pod některou položku tohoto seznamu. Vedle toho onemocnění musí dosahovat požadovaného stupně závažnosti, pokud je v seznamu definován (např. alespoň středně těžký apod.).

Vyšetření, resp. posouzení Vašeho zdravotního stavu na příslušném středisku nemocí z povolání představuje tzv. klinickou podmínku uznání nemoci z povolání. Tato podmínka je představována právě existencí onemocnění vyjmenovaného v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., anebo ho lze zařadit pod některou položku tohoto seznamu. Vedle toho onemocnění musí dosahovat požadovaného stupně závažnosti, pokud je v seznamu definován (např. alespoň středně těžký apod.).

Závěr

V této části jsme pro Vás připravili podmínky pro uznání nemoci z povolání. V další části si pro Vás připravíme navazující postupy a pravidla. Nemoc z povolání je v praxi složitým právním institutem. Jen takové onemocnění, které je příslušným střediskem nemocí z povolání uznáno za nemoc z povolání bude podle platných předpisů odškodněno. Hodnocení vždy závisí na konkrétních okolnostech.

Pokud jsme Vám pomohli, budeme Vám moc vděčni, pokud nás oceníte pozitivní recenzí, případně sledováním, poděkováním na našich sociálních sítích. Můžete nás rovněž sledovat na Instagramu, Facebooku nebo LinkedInu. Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu.

Co dělat při nemoci z povolání (I.)?

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek