Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance

Okamžité zrušení pracovního poměru je známo jako ukončení práce zaměstnance tzv. na hodinu. Jde o nejsilnější právo zaměstnavatele k ukončení pracovní smlouvy. K rozvázání pracovního poměru při něm dochází s okamžitou platností. Zaměstnavatel volí tento prostředek jako sankci za podstatné porušení povinností zaměstnance.

Pro zaměstnance může být jednou z nejnepříjemnějších situací. Často se jedná o situací pro obě strany neočekávanou. Toto okamžité ukončení pracovního poměru se sebou přináší řadu vážných právních důsledků. Proto je důležité tyto právní následky okamžitého zrušení pracovního poměru znát.

Co znamená okamžité zrušení pracovního poměru?

Okamžité zrušení pracovního poměru označuje mimořádné ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr zaniká k tomu danému okamžiku – ihned jakmile je zaměstnanci řádně okamžité zrušení pracovního poměru doručeno či oznámeno (zkrátka kdy se o tom dozví). Zpravidla k tomu dochází bez předchozího upozornění.

Kdy okamžité zrušení účinné?

Rozhodnutí je účinné prakticky ihned. Vyznačuje se mimo jiné tím, že okamžité zrušení pracovního poměru ukončí pracovní poměr okamžitě bez ohledu na uplynutí výpovědní doby. Výpovědní doba v této situaci tedy vůbec neběží. Účinky nastávají doručením zaměstnanci.

V jakých případech může zaměstnavatel zaměstnanci uložit?

Jádro okamžitého zrušení pracovního poměru spočívá tom, že porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance je tak závažné, že po zaměstnavateli nelze požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával. Porušení povinností zaměstnance musí být velmi intenzivní. Díky tomu zaměstnavatel nemusí čekat na uplynutí výpovědní doby, a může zaměstnance vyhodit prakticky ihned.

Jaké mohou být důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru?

Okamžité zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel provést v případě, že zaměstnanec poruší podmínky pracovního poměru zvlášť hrubým způsobem. Důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru lze zjistit přímo v pracovním poměru, dále pokud poruší povinnosti plynoucí ze zákona, z pracovního řádu či jiných pracovněprávních předpisů či jiných podmínek (např. pokynu nadřízeného). Nejčastěji bývá skloňováno v situacích, kdy zaměstnanec způsobí zaměstnavateli významnou škodu.

 1. V každém případě platí, že zaměstnanec musí své povinnosti porušit zvlášť hrubým způsobem. Nelze okamžitě zrušit pracovní poměr pro ledajaké porušení či zanedbání pracovních povinností.

 2. Zákonným důvodem, kdy lze okamžitě ukončit pracovní poměr, je pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin.

Abyste si lépe představili, o jaké situace se může v praxi jednat, pak některé z konkrétních důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru mohou zahrnovat například: krádež, úmyslné poškození majetku zaměstnavatele, zveřejnění důvěrných informací o společnosti nebo napadení jiného zaměstnance nebo nadřízeného.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek