Dlužné mzdové nároky zaměstnance v případě insolvence zaměstnavatele

Co dělat, když se zaměstnavatel ocitne v insolvenci a nevyplatil zaměstnanci odměnu v řádném termínu? V těchto případech poskytuje ochranu zaměstnancům Úřad práce na základě zákona o ochraně zaměstnance proti platební neschopnosti (zákon č. 118/2000 Sb.), a to prostřednictvím vyplacení dlužných mzdových nároků. V tomto článku si shrneme, za jakých podmínek mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit.

Insolvence zaměstnavatele

Zaměstnavatel se ocitá v insolvenci (platební neschopnosti) pokud na něj bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení příslušným soudem v České republice. Moratorium je ochrana dlužníka, spočívající v tom, že po jeho dobu, která může trvat až 3 měsíce, nelze vyhlásit úpadek dlužníka. Moratorium i probíhající insolvenční řízení znamená, že zaměstnavatel v zásadě není schopen platit své závazky, což v drtivé většině případů znamená, že není schopen vyplácet svým zaměstnancům mzdu. Pokud zaměstnavatel vykonává svou činnost kromě České republiky i v jiném státě Evropské unie (je tedy nadnárodním zaměstnavatelem), stává se platebně neschopným také dnem, od kterého je považován za platebně neschopného v jiném členském státě Evropské unie.

Úřad práce zveřejňuje na svých stránkách (hledání zaměstnavatelů v insolvenci) informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci u něj mohou uplatnit mzdové nároky a současně také zveřejňuje lhůtu, ve které tak mohou učinit.

Zaměstnanec a jeho mzdové nároky

Na vyplacení dlužných mzdových nároků od Úřadu práce máte jako zaměstnanec právo, za splnění těchto podmínek:

 • jste fyzickou osobou,
 • jste nebo jste byl v pracovním poměru u zaměstnavatele, či s Vámi zaměstnavatel sjednal dohodu o provedení práce za předpokladu, že odvádíte nemocenské pojištění (tedy pokud výše měsíční odměny přesahuje 10 000 Kč) nebo dohodu o provedení činnosti,
 • na základě těchto dohod nebo pracovního poměru Vám vznikly předmětné mzdové nároky.

Mzdové nároky jsou:

 • mzda nebo plat,
 • jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru,
 • odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za určitých podmínek dle zákona o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti,

 jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Rozsah a výše mzdových nároků

Zaměstnanec může požadovat splatné mzdové nároky nejvýše v rozsahu 3 měsíců za rozhodné období.  Stěžejní pro určení rozhodného období je kalendářní měsíc, ve kterém se zaměstnavatel ocitl v insolvenci (viz výše) a 3 měsíce předcházející a následující po tomto měsíci. Rozhodným obdobím je tedy těchto 7 měsíců. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které z těchto měsíců splatné mzdové nároky uplatní. Splatné mzdové nároky jsou takové, které Vám zaměstnavatel včas nevyplatil dle zákonných podmínek obsažených v zákoníku práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také na 12 měsíců zveřejňuje s účinností k 1. květnu příslušného kalendářního roku tzv. rozhodou částku (což je výše průměrné mzdy za minulý kalendářní rok). V tomto roce je stanovena na částku 40 353 Kč (do 30. 4. 2024). Výše mzdových nároků za 1 měsíc pak nemůže přesáhnout 1,5 násobek této rozhodné částky za měsíc.

Závěr

Zaměstnanec insolventního zaměstnavatele, má nárok na vyplacení dlužných mzdových nároků po Úřadu práce, pokud:

 • je fyzickou osobou,
 • je nebo byl v pracovním poměru u zaměstnavatele, či s ním zaměstnavatel sjednal dohodu o provedení práce v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění nebo dohodu o provedení činnosti, 
 • na základě těchto dohod nebo pracovního poměru vznikly předmětné mzdové nároky.

Mzdové nároky mu vznikají za tzv. rozhodné období a jejich výše za 1 měsíc nesmí přesáhnout tzv. rozhodnou částku. Nevíte, jestli máte nárok na vyplacení dlužných částek za práci od Úřadu práce? Napište nám prostřednictvím jednoduchého kontaktního formuláře a my se Vám ozveme.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním dlužných mzdových nároků od zaměstnavatele prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se Vám či Vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Přečtěte si reference našich klientů, kterým jsme pomohli v různých pracovněprávních případech a neváhejte se na nás obrátit. My Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích InstagramFacebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Dlužné mzdové nároky zaměstnance v případě insolvence zaměstnavatele

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek