Dlužné mzdové nároky zaměstnance v případě insolvence zaměstnavatele

Co dělat, když se zaměstnavatel ocitne v insolvenci a nevyplatil zaměstnanci odměnu v řádném termínu? V těchto případech poskytuje ochranu zaměstnancům Úřad práce na základě zákona o ochraně zaměstnance proti platební neschopnosti (zákon č. 118/2000 Sb.), a to prostřednictvím vyplacení dlužných mzdových nároků. V tomto článku si shrneme, za jakých podmínek mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit.

Insolvence zaměstnavatele

Zaměstnavatel se ocitá v insolvenci (platební neschopnosti) pokud na něj bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení příslušným soudem v České republice. Moratorium je ochrana dlužníka, spočívající v tom, že po jeho dobu, která může trvat až 3 měsíce, nelze vyhlásit úpadek dlužníka. Moratorium i probíhající insolvenční řízení znamená, že zaměstnavatel v zásadě není schopen platit své závazky, což v drtivé většině případů znamená, že není schopen vyplácet svým zaměstnancům mzdu. Pokud zaměstnavatel vykonává svou činnost kromě České republiky i v jiném státě Evropské unie (je tedy nadnárodním zaměstnavatelem), stává se platebně neschopným také dnem, od kterého je považován za platebně neschopného v jiném členském státě Evropské unie.

Úřad práce zveřejňuje na svých stránkách (hledání zaměstnavatelů v insolvenci) informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci u něj mohou uplatnit mzdové nároky a současně také zveřejňuje lhůtu, ve které tak mohou učinit.

Zaměstnanec a jeho mzdové nároky

Na vyplacení dlužných mzdových nároků od Úřadu práce máte jako zaměstnanec právo, za splnění těchto podmínek:

 • jste fyzickou osobou,
 • jste nebo jste byl v pracovním poměru u zaměstnavatele, či s Vámi zaměstnavatel sjednal dohodu o provedení práce za předpokladu, že odvádíte nemocenské pojištění (tedy pokud výše měsíční odměny přesahuje 10 000 Kč) nebo dohodu o provedení činnosti,
 • na základě těchto dohod nebo pracovního poměru Vám vznikly předmětné mzdové nároky.

Mzdové nároky jsou:

 • mzda nebo plat,
 • jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru,
 • odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za určitých podmínek dle zákona o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti,

 jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Rozsah a výše mzdových nároků

Zaměstnanec může požadovat splatné mzdové nároky nejvýše v rozsahu 3 měsíců za rozhodné období.  Stěžejní pro určení rozhodného období je kalendářní měsíc, ve kterém se zaměstnavatel ocitl v insolvenci (viz výše) a 3 měsíce předcházející a následující po tomto měsíci. Rozhodným obdobím je tedy těchto 7 měsíců. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které z těchto měsíců splatné mzdové nároky uplatní. Splatné mzdové nároky jsou takové, které Vám zaměstnavatel včas nevyplatil dle zákonných podmínek obsažených v zákoníku práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také na 12 měsíců zveřejňuje s účinností k 1. květnu příslušného kalendářního roku tzv. rozhodou částku (což je výše průměrné mzdy za minulý kalendářní rok). V tomto roce je stanovena na částku 40 353 Kč (do 30. 4. 2024). Výše mzdových nároků za 1 měsíc pak nemůže přesáhnout 1,5 násobek této rozhodné částky za měsíc.

Závěr

Zaměstnanec insolventního zaměstnavatele, má nárok na vyplacení dlužných mzdových nároků po Úřadu práce, pokud:

 • je fyzickou osobou,
 • je nebo byl v pracovním poměru u zaměstnavatele, či s ním zaměstnavatel sjednal dohodu o provedení práce v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění nebo dohodu o provedení činnosti, 
 • na základě těchto dohod nebo pracovního poměru vznikly předmětné mzdové nároky.

Mzdové nároky mu vznikají za tzv. rozhodné období a jejich výše za 1 měsíc nesmí přesáhnout tzv. rozhodnou částku. Nevíte, jestli máte nárok na vyplacení dlužných částek za práci od Úřadu práce? Napište nám prostřednictvím jednoduchého kontaktního formuláře a my se Vám ozveme.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním dlužných mzdových nároků od zaměstnavatele prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se Vám či Vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Přečtěte si reference našich klientů, kterým jsme pomohli v různých pracovněprávních případech a neváhejte se na nás obrátit. My Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích InstagramFacebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Dlužné mzdové nároky zaměstnance v případě insolvence zaměstnavatele

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek