Doručování písemností

Právní účinky vyvolá jen jednání, které je podle pracovního práva skutečně doručeno. Doručením je dopravení právního jednání (výpovědi, oznámení, výzvy, výtky, apod.) do sféry zaměstnance a/nebo zaměstnavatele. Díky němu seznámíte druhou stranu s obsahem toho, co chcete podle práva dosáhnout. Odesíláním a přijímání zásilek je v zákoníku práce upraveno zvláštním režimem, který musí zaměstnanci i zaměstnavatelé povinně následovat.

V tomto článku se budeme věnovat problematice doručování písemností. Písemnost můžete doručit osobně nebo prostřednictvím elektronické sítě, datové schránky. Můžete písemně souhlasit se zasíláním písemností prostřednictvím sítě.

Doručování písemnosti zaměstnavatelem

Zaměstnavatel vám doručí písemnosti buď osobním předáním, předáním na pracovišti, prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Poštou vám písemnost pošle pouze, pokud vám nemůže písemnost doručit přímo na pracovišti.

Můžete souhlasit se zasíláním písemností prostřednictvím sítě, písemný souhlas udělíte zaměstnavateli. Zaměstnavatel vám může písemnosti posílat do datové schránky pouze, pokud máte schránku aktivní, tj. neznepřístupnili jste ji pro dodávání dokumentů.

Doručení potvrdíte zaměstnavateli datovou zprávou. Pokud tak neučiníte do 15 dnů od chvíli, kdy jste písemnost obdrželi, považuje se písemnost za doručenou. Pokud se vám zpráva vrátila jako nedoručitelná, je její doručení neúčinné.

Zaměstnavatel nemusí do vlastních rukou doručovat písemnosti o:

 • vzniku a změny pracovního poměru
 • vzniku a změny právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohody o rozvázání pracovního poměru
 • dohody o zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti

Písemnost doručuje zaměstnanec

Písemnost zaměstnavateli zpravidla doručíte osobně v místě sídla zaměstnavatele. Můžete žádat o potvrzení, že zaměstnavatel písemnost přijal. Písemnost doručíte zaměstnavateli tím, že zaměstnavatel písemnost převezme. Pokud by zaměstnavatel odmítl písemnost převzít, přesto se vám podařilo ji zaměstnavateli doručit.

Elektronicky můžete písemnost doručit, pokud vám zaměstnavatel sdělil adresu, na kterou máte písemnost zaslat. Každou písemnost musíte podepsat.

Pokud doručujete písemnost zaměstnavateli elektronicky, měl by vám zaměstnavatel její přijetí potvrdit. V případě, že vám zaměstnavatel přijetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů od ode jejího dodání, doručili jste písemnost posledním dnem této lhůty.

Do datové schránky můžete zaměstnavateli posílat písemnosti, pokud datovou schránku zaměstnavatel neznepřístupnil pro dodávání dokumentů z datové schránky.

Závěr

Při doručování písemností dbejte na to, ať můžete doručení písemnosti dokázat. Při osobním předání písemnosti si nechte převzetí potvrdit, případně si zajistěte přítomnost svědků, kteří vám doručení potvrdí. Dbejte na souhlas se zasíláním písemností do datové schránky, pokud takový souhlas udělíte, pravidelně datovou schránku kontrolujte.

Máte dotaz ohledně doručování písemností? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Doručování písemností

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek