Neplatná výpověď zaměstnanci

V článku se zaměříme na vymezení neplatné výpovědi zaměstnanci. Výpověď je neplatná, pokud nesplňuje podmínky stanovené zákonem. Pro lepší pochopení si v tomto článku představíme základní principy výpovědi. Díky tomu budeme lépe schopni rozpoznat, zda v konkrétním případě byla výpověď podána oprávněně nebo je neplatná.   

Následně se budeme věnovat jednotlivým výpovědním důvodům, na základě kterých může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Zaměříme se na nejčastější chyby, které se ve výpovědi objevují a které způsobují neplatnost výpovědi.

Písemná forma výpovědi

Pracovní poměr musí mít povinně písemnou formu (podle zákona). Stejné podmínky pro vznik pracovní smlouvy se uplatní i v případě jejího skončení. Výpověď musí mít ze zákona písemnou formu.

Ústní sdělení se nepočítá. Pokud vám zaměstnavatel sdělí: „Nechoďte už do práce“, není požadavek na splnění písemné formy dodržen a výpověď nebyla vůbec vytvořena.

Elektronické sdělení (email, SMS zpráva nebo zpráva přes sociální sítě) většinou nevyvolá právní následek. Výpověď skrze elektronické prostředky ve většině případů rovněž nebude uznatelné. Výjimkou může být doručování datovou schránkou, pokud jste souhlasili s tímto typem doručování.

Důvody výpovědi zaměstnanci

Zaměstnavatel může pracovní poměr zaměstnanci ukončit jen z důvodů podle zákona. 

Každá výpověď ze strany zaměstnavatele musí být dostatečně určitá a zaměstnavatel musí jasně stanovit výpovědní důvod. Zákoník práce výpovědní důvody přesně vymezuje, zaměstnavatel nemůže zaměstnanci dát výpověď z jiného důvodu, než který je v zákoníku práce uveden.

Jednotlivé výpovědní důvody uvádí zákon tyto:

 • Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (článek zde);
 • Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (příspěvek zde);
 • Nadbytečnost zaměstnance (více zde);
 • Zdravotní důvody na straně zaměstnance, nemoc z povolání nebo pracovní úraz (info tady);
 • Nezpůsobilost konat dosavadní práci (článek tady);
 • Nesplnění předpokladů nebo požadavků na zaměstnance (příspěvek tady);
 • Porušování povinností zaměstnancem (více informací zde);
 • Porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem (tady)

Pokud zaměstnavatel neuvede žádný důvod, výpověď není oprávněná. Stejně tak pokud zaměstnanec nenaplnil žádný z výpovědních důvodů nebo je-li výpovědní důvod nesprávně vymezen, je výpověď neplatná (více zde). V případě neplatné výpovědi se však zaměstnanec musí aktivně bránit žalobou u soudu. Jinak i neplatná výpověď může znamenat skončení pracovního poměru.

Doručení výpovědi zaměstnanci

Výpověď musí vyvolat právní následek. Vyvolání účinků výpovědi nastává pouze za předpokladu, že je výpověď zaměstnanci doručena v souladu se zákonem. K tomu musí zaměstnavatel dodržet pravidla nastavená pracovním zákoníkem. Při jejich nedodržení se zaměstnavatel nemůže úspěšně dovolávat doručení výpovědi zaměstnanci.

Nadto musí být zaměstnavatel schopen doložit doručení zaměstnanci. Není-li schopen zdokladovat oprávněné doručení, potom v případě sporu se zaměstnancem nebude úspěšný. Díky tomu máte možnost zvrátit účinky výpovědi i v rámci nesprávného doručení zaměstnavatelem.

Pozor: nepřevzetí písemnosti (odmítnutí převzetí) může i přesto vyvolat právní následky, pokud zaměstnavatel postupuje správně podle zákona.

Závěr

Dostali jste jako zaměstnanec výpověd a nevíte, co dál podniknout? Napište nám a my s Vámi prozkoumáme oprávněnost a platnost podané výpovědi. Následně vám pomůžeme uplatnit vaše práva vůči zaměstnavateli.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Neplatná výpověď zaměstnanci

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek