Neplatná výpověď z důvodu nesplnění předpokladů k práci

Poslední skupinou výpovědních důvodů, kdy může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, jsou důvody spočívající na straně zaměstnance. Nejprve se budeme zabývat tzv. objektivními důvody na straně zaměstnance, kterými jsou zejména nesplňování předpokladů či požadavků k práci. V navazujícím článku se budeme věnovat neuspokojivým pracovním výsledkům zaměstnance.

Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, pokud bez zavinění zaměstnavatele nastane jedna z následujících situací:

1) zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro jeho práci

Předpoklady pro práci

Předpoklady jsou obecné nároky na zaměstnance, které musí zaměstnanec splnit. Předpoklady vyplývají zaměstnanci ze zákona, zaměstnavatel je sám neurčuje. Týkají se všech zaměstnanců u všech zaměstnavatelů – jediným kritériem je pouze druh práce. Může jít např. o platné řidičské oprávnění u řidiče anebo o dosaženou odbornost či vzdělání, např. advokát musí úspěšně absolvovat advokátní zkoušky a být zapsán do seznamu advokátů.

Nesplnění předpokladů

Pokud zaměstnanec předpoklady nesplňuje, může mu dát zaměstnavatel výpověď. Zaměstnavatel nemusí zaměstnance dopředu upozornit, ani mu poskytnout lhůtu pro odstranění nedostatků. Dokonce i pokud se předpoklady pro výkon práce změní až v průběhu pracovního poměru, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v jakémkoliv časovém okamžiku, kdy nesplnění předpokladů trvá. Může trvat delší dobu, než se zaměstnavatel rozhodne dát zaměstnanci výpověď. Výpovědní důvod ale musí trvat v době podání výpovědi.

Jestliže zaměstnanec vykonává na základě pracovní smlouvy více druhů práce, nemůže mu dát zaměstnavatel výpověď, pokud přestal splňovat předpoklady pouze k jednomu z více sjednaných druhů práce.

2) zaměstnanec nesplňuje požadavky na řádný výkon jeho práce stanovené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může určit, jaké požadavky na zaměstnance má. Požadavky zaměstnavatele se musí vztahovat k řádnému výkonu práce zaměstnance.

Zaměstnavatel má právo rozhodovat o tom, jaké nároky má splňovat zaměstnanec, který konkrétní práci vykonává. Jde zejména o požadavky na: odbornou způsobilost, jazykové schopnosti, ale i specifické dovednosti jako je schopnost organizace nebo požadavky na určitý způsob vystupování: vzhled, oblékaní atd.

Zaměstnavatel nesmí požadavky pro řádný výkon práce měnit v závislosti na tom, kdo danou práci vykonává. Požadavky musí být stejné pro každý druh práce, který zaměstnanci pro zaměstnavatele vykonávají. Pokud zaměstnanec požadavky zaměstnavatele nesplňuje, může s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr.

Oprávněnost požadavků

Požadavky zaměstnavatele musí být odůvodněny. Jsou to požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesmí jít o požadavky nevýznamné.

Požadavky může zaměstnavatel buď sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo je stanovit ve vnitřním předpisu. Mohou mít také povahu běžných pracovních příkazů vedoucího zaměstnance. Může jít o požadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé.

Změna požadavků

Zaměstnavatel může požadavky měnit i v průběhu trvání pracovního poměru. Takovou změnu ale musí řádně odůvodnit. Zaměstnavatel přistoupí ke změně požadavků zejména v situaci, kdy současné požadavky nepomohly dosáhnout odpovídajícím pracovním výsledkům.

Při změně požadavků může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, aniž mu poskytne přiměřenou lhůtu pro dodatečné splnění jeho požadavků.

Při zkoumání platnosti výpovědi soud rozhoduje na základě svého uvážení. Soud zejména zváží přiměřenost a oprávněnost požadavků a zda k jejich nedodržení došlo bez zavinění zaměstnavatele. Pro soud není rozhodující, jak nesplnění požadavků vyhodnotil zaměstnavatel. V případě, že by požadavky zaměstnavatele byly nepřiměřené, výpověď by soud prohlásil za neplatnou.

Závěr

V článku jsme se věnovali nesplnění předpokladů a požadavků k práci. Předpoklady jsou vymezeny v zákoně a platí pro všechny zaměstnance, kteří vykonávají stejný druh práce. Požadavky určuje sám zaměstnavatel. V případě sporu soud posoudí přiměřenost požadavků sám, není vázán odůvodněním zaměstnavatele. V navazujícím článku se budeme věnovat neuspokojivým pracovním výsledkům.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Neplatná výpověď z důvodu nesplnění předpokladů k práci

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek