Neplatná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

V předchozím článku jsme se věnovali nesplnění předpokladů a požadavků ze strany zaměstnance. Dnes se budeme věnovat tématu neuspokojivých pracovních výsledků jako možný důvod výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud jako zaměstnanec opakovaně porušujete své povinnosti řádného výkonu práce pro zaměstnavatele, vyzve Vás k provedení nápravy (typicky vytýkacím dopisem). Nedojde-li k provedení nápravy, může zaměstnavatel při splnění podmínek zákona přistoupit k výpovědi. 

Podmínky výpovědi

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud zaměstnanec dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků. K podání výpovědi však musí být splněny i další podmínky:

1) zaměstnanec dosahuje bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivých pracovních výsledků,

2) zaměstnavatel zaměstnance v době posledních 12 měsíců písemně vyzval k jejich odstranění a

3) zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Neuspokojivé pracovní výsledky

Pokud zaměstnanec odbývá pracovní úkoly a odevzdává je v nekvalitní formě, může se jednat o neuspokojivé pracovní výsledky. Neznamená to však, že po každém menším pochybení může zaměstnanec přijít o práci. Nedostatky se musí opakovat nebo jde o nedostatky, která trvají delší dobu. Zpravidla nebude neuspokojivým pracovním výsledkem zaměstnance, vyskytne-li se vytýkaný nedostatek pouze jednou.

Opakované nedostatky

Nedostatky musí zaměstnavatel zaměstnanci vytknout. Pokud zaměstnanec nedostatky odstraní, nemůže s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr. K výpovědi může dojít pouze, pokud se od předchozí výzvy vyskytnou nedostatky opakovaně. V případě, že by zaměstnavatel vytýkal zaměstnanci stejné nedostatky, které mu již někdy vytýkal, nemusí zaměstnavatel zaměstnanci posílat novou výzvu k jejich odstranění.

Pro platnost výpovědi je rozhodující fakt, že neuspokojivé pracovní výsledky objektivně existují a trvají delší dobu.

Vytýkací dopis

Vytýkací dopis zaměstnavatel doručuje zaměstnanci do vlastních rukou. Vytýkací dopis je písemný, zaměstnavatel musí konkrétně vymezit nedostatky zaměstnance a poskytnout mu přiměřenou lhůtu, ve které má nedostatky odstranit. Podrobnosti k vytýkacímu dopisu naleznete v předchozím článku. Výpověď může zaměstnavatel dát zaměstnanci pouze, pokud zaměstnanec ve lhůtě vytýkané nedostatky neodstranil.

Zaměstnavatel může k výpovědi přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, je-li nepochybné, že zaměstnanec nemůže nedostatky do uplynutí lhůty odstranit. Zaměstnavatel tak usuzuje zejména s ohledem na povahu a množství nesplněných úkolů zaměstnance, stav jejich rozpracovanosti, a s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance. Musí být ale naprosto zřejmé, že zaměstnanec nemůže nedostatky ve lhůtě odstranit. V případném sporu o platnost výpovědi je na zaměstnavateli, aby prokázal, že zaměstnanec nemohl nedostatky ve lhůtě odstranit.

Závěr

K výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnavatel přistoupí, pokud zaměstnanec přes vytýkací dopis zaměstnavatele a poskytnutí dostatečného času k nápravě, dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků. Ve vytýkacím dopisu zaměstnavatel uvede, které konkrétní výhrady vůči práci zaměstnance mu vytýká a jakou dobu poskytl zaměstnanci k nápravě. Neuspokojivé pracovní výsledky posuzuje sám zaměstnavatel. Soud není tímto posouzením vázán a o platnosti výpovědi rozhoduje na základě svého uvážení.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek