Co je agenturní zaměstnávání?

Pracovní právo rozeznává vedle klasického právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem také tzv. agenturní zaměstnávání. Jako zaměstnavatel v tomto právním vztahu vystupuje agentura, která svého zaměstnance úplatně přiděluje tzv. uživateli. Zaměstnanec je smluvně vázán s personální agenturou (agenturou práce), která mu vyplácí mzdu. Svoji práci nicméně poskytuje na pracovišti uživatele, kam je dočasně přidělen. 

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnání mohou vykonávat jen registrované agentury práce, které jsou nositeli všech zákonných oprávnění. Zprostředkování zaměstnání je regulovanou činností, přičemž se jedná o poměrně regulované odvětví a dodržování všech právních předpisů je dozorováno inspektoráty práce, ale i jinými oprávněnými orgány. 

Agentura práce musí dodržovat rovněž pravidla spojená se zaměstnáváním cizinců. Nedodrží-li své povinnosti na tomto úseku, bude sankcionována rovněž v rámci nelegálního zaměstnávání cizinců (bez pracovního povolení a/nebo víz).

Subjekty agenturního zaměstnávání a jeho specifika

Nejvýznamnějším odlišovacím prvkem od běžného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je třístranný právní režim. Agenturní zaměstnávání zavádí pluralitu právních vztahů na těchto úrovních:

 • Agentura práce / Agenturní zaměstnanec,
 • Agentura práce / Uživatel agenturního zaměstnávání,
 • Uživatel agenturního zaměstnávání / Zaměstnanec agentury práce.

S tím souvisí i mnohé právní problémy, kterou jsou s agenturním zaměstnáváním spojeny.  Každý z těchto subjektů má své vlastní jedinečné právní postavení. S tím samozřejmě souvisí i jednání vůči ostatním či právě řada problémů běžně se vyskytujících v pracovněprávních vztazích(např. pracovní úrazy, nemoci z povolání atd.).

Vztah zaměstnance a agentury práce

Uživatel uzavírá smlouvu s personální agenturou, na jejímž základě jsou na jeho pracoviště přiděleni zaměstnanci agentury. Tito zaměstnanci následně s kmenovými zaměstnanci provádí práci dle zadání a pokynů uživatele. Uživatel začlení zaměstnance podle jeho vzdělání a kvalifikace Odměnu za výkon činnosti zaměstnance však hradí uživatel přímo k rukám agentury práce. Agentura práce následně vyplácí zaměstnanci mzdu dle uzavřené smlouvy.

Agenturní zaměstnání je spojeno se spoluodpovědností uživatele za řádný výkon agenturního zaměstnávání. Pokud pracujete jako agenturní zaměstnanec, uživatel je povinen na pracovišti zajistit podmínky rovného zacházení a splnění všech předpokladů pro řádný výkon zprostředkování takového druhu práce.

Vztah uživatele agenturního zaměstnávání a zaměstnance agentury

Zaměstnanec agentury práce je vyslán na pracoviště uživatele, aby zde podle jeho pokynů a požadavků prováděl předepsanou práci. Podmínky výkonu práce, stejně tak i odměňování za práci a přístup ze strany agentury práce i uživatele musí být srovnatelné s kmenovými zaměstnanci uživatele (jeho vlastní zaměstnanci). Není-li dodržena rovnost v odměňování (za stejnou práci stejná odměna), může zaměstnanec požadovat doplacení rozdílu. Navíc se zaměstnanec může obrátit na inspektorát práce. Uživatel i agentura práce následně dostanou pokutu. Nezapomínejte, že pracovní pomůcky a prostředky ochrany by měla přidělovat agentura práce. Zároveň platí, že zaměstnance agentury práce by mělo jít rozlišit od kmenových zaměstnanců uživatele. 

Závěr

Agenturní zaměstnávání je dnes velmi využívaný koncept, díky kterému se zaměstnavatelé snažit kompenzovat nedostatečný personál ve vlastních řadách. Z pohledu práva je komplikovanější v nastavení vztahů mezi uživatelem, agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Sdílená odpovědnost agentury práce a uživatele bývá v praxi značným problémem. Nezapomínejte však na to, že jako agenturní zaměstnanec máte svá práva a nároky na rovné zacházení a zákaz diskriminace - např. v případě rovného odměňování

Máte nějaké otázky ohledně agenturního zaměstnávání? Napište nám skrze náš formulář a my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích InstagramFacebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Co je agenturní zaměstnávání?

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek