Vybrané dýchací choroby jako nemoc z povolání

Jde o onemocnění dýchycího ústrojí v důsledku nepřiznívého pracovního prostředí. Vzniká nejčastějí intoxikací a nebo vdechnutím nežádoucích částí do oblasti plicního ústrojí. V České republice mezi pět nejčastějších respirační nemocí z povolání za posledních 10 let (v období let 2010 až 2020) astma, COVID-19 a pneumokonióza. V určitých případech lze též za nemoc z povolání považovat onemocnění COVID-19, což bylo relevantní zejména v roce 2020.

V minulých příspěvcích jsme se zabývali obecným vymezením nemoci z povolání. Nyní se blíže zaměříme na nejčastější onemocnění, která jsou klasifikována jako nemoc z povolání z hlediska dýchacích obtíží.

Astma jako nemoc z povolání

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. K jeho rozvoji může přispět celá řada faktorů a jedním z nich je i nepříznivé pracovní prostředí. Faktory ovlivňující onemocnění je vedle nepříznivých podmínek na pracovišti také nedostatečné vybavení zaměstnance nebo chybějící proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Astma jako nemoc z povolání vzniká na základě nepříznivého prostředí a pracovních podmínek. Nejčastější příčinou propuknutí tohoto onemocnění je spojena s inhalací chemických látek, dlouhodobá expozice chemikáliím jako jsou výpary z barviv, rozpouštědla, pesticidy, a chemikálie používané v průmyslu.

Lidé pracující v určitých odvětvích, jako je zemědělství, dřevozpracující průmysl nebo potravinářství, mohou být vystaveni alergenům, jako jsou pyly, plísně nebo roztoči, které mohou vyvolat astmatické příznaky. Pracovníci, kteří jsou vystaveni tzv. druhotnému kouři (jsou v okolí kuřáků) mohou být touto nemocí také ohroženi.

Některé profese, jako například úklidové služby, čističi koberců a zaměstnanci textilního průmyslu, mohou zahrnovat práci s látkami obsahujícími prach nebo roztoče, což může vést k rozvoji astmatu.

Příznaky se nijak zvlášť neliší od běžného astmatu, jedná se tedy zejména o záchvaty dušnosti, křehkost a tísnění na hrudi a kašel, zejména v noci nebo po fyzické námaze. Akutní případy astmatu mohou vést až k hospitalizaci, ambulantní péči, případně vzácně až k udušení. Astma je přetrvávající respirační onemocnění, a jeho následky můžete trpět, i když původní zaměstnání opustíte.

Onemocnění plic (pneumokonióza) jako nemoc z povolání

Pneumokonióza je závažné onemocnění plic způsobené inhalací různých nebezpečných prachů a částic přítomných v pracovním prostředí. Toto onemocnění postihuje pracovníky v odvětvích, kde jsou vystaveni dlouhodobému kontaktu s těmito nebezpečnými látkami.

Příčinou vzniku je vdechnutí prachových částic, které se ukládají v plicích a způsobují chronický zánět a jizvy. Mezi nejčastější příčiny pneumokoniózy patří: křemenný prach – tomu jsou vytaveni pracovníci v hornictví, kamenolomech nebo pracovníci na stavbě jsou vystaveni vdechování křemenného prachu.

Další příčinou jsou azbestová vlákna, která byla dříve široce používána v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví. Vdechnutí azbestových vláken může způsobit taktéž azbestózu nebo rakovinu plic. Pracovníci v elektronickém průmyslu nebo výrobě leteckých součástek mohou přijít do styku s beryliem. Důlní dělníci jsou zase vystaveni uhelnému prachu, který obsahuje širokou škálu různých škodlivých látek. To může vést k rozvoji pneumokoniózy nazývané uhlíková pneumokonióza.

Příznaky pneumokoniózy se mohou lišit v závislosti na typu onemocnění, avšak některé společné symptomy zahrnují dušnost a potíže s dýcháním, kašel, který se může postupně zhoršovat, zvýšená únava a slabost, pocit tísnění na hrudi, chronická bronchitida nebo zánět plic.

Covid-19 jako nemoc z povolání

COVID-19 je nemoc způsobená koronavirem SARS-CoV-2. Nejčastěji se projevuje v oblasti dýchacích potíží nebo jiných akutních respiračních onemocnění.  Riziko nákazy roste v souvislosti s expozicí (čím častěji přicházíte do styku, tím větším pravděpodobnost vzniku onemocnění), některá povolání jsou proto náchylnější k nákaze v rámci plnění pracovních úkolů. Mezi ně se řadí např. zdravotničtí pracovníci, pracovníci ve veřejném sektoru, zaměstnanci v oblasti služeb a obchodu, pracovníci ve výrobním průmyslu a dopravní pracovníci. I dle sdělení ministerstva zdravotnictví může být onemocnění považováno za nemoc z povolání. Nicméně v praxi je velmi obtížné identifikovat konkrétní zdroj nákazy. Pracovníci by měli dostávat podporu a ochranu, kterou potřebují, aby minimalizovali riziko nákazy při výkonu svých pracovních činností.

Závěr

Profese, které jsou dlouhodobě vystaveny vdechování prachových částic nebo chemikálií musí dbát zvýšené obezřetnosti a zaměstnavatelé musejí dbát dodržování všech ochranných opatření. Nemoci z povolání dýchacího ústrojí jsou totiž vážným problémem, který vyžaduje pozornost a úsilí všech zainteresovaných stran, včetně zaměstnavatelů, odborníků na bezpečnost a zdraví při práci a samotných pracovníků. 

Trpíte respiračním onemocnění v důsledku práce pro zaměstnavatele? Napište nám a my vám pomůžeme

Vaše podpora pro nás hodně znamená. Pokud se vám líbí, co děláme, sledujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí (LinkedIN, Facebook, Instagram). Děkujeme.

Vybrané dýchací choroby jako nemoc z povolání

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek