Ne každé onemocnění je považováno za nemoc z povolání. Nemocí z povolání je zákonem uznaná diagnóza narušující zdraví zaměstnance v důslledku dlouhodobého působení při výkonu práce. V pracovním prostředí se setkáváme s různými riziky a faktory, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Dlouhodobé negativní působení těchto faktorů na pracovišti může vyústit až v nemoc z povolání. Nemocí z povolání označujeme takové onemocnění (poškození zdraví zaměstnance), které:

 • bylo způsobeno pracovními podmínkami
 • a expozicí různě nebezpečných faktorů v pracovním prostředí.

Teprve při splnění definičních znaků zákona lze hovořit o nemoci z povolání a následně uplatňovat související nároky.

U jednotlivých profesí se míra expozice takových nebezpečných faktorů liší. V každém případě však platí, že onemocnění se sebou přináší vážné důsledky pro pracovníky a jejich kvalitu života, a proto je důležité si tato veškerá rizika na pracovišti uvědomovat a věnovat jejich působení patřičnou pozornost. Oproti pracovnímu úrazu, kde je zásah náhlý a intenzivní se účinky nemoci z povolání vyznačují postupnou degradací zdraví zaměstnance. 

Nesprávné pracovní podmínky (dlouhodobé působené)

Jak jsme již zmínili, nemoci z povolání mohou být způsobeny různými faktory v pracovním prostředí, jako jsou chemické látky, škodlivé emise, fyzické faktory (hluk, vibrace), ergonomické problémy, biologická rizika (viry, bakterie) a mnoho dalších. Mezi nejčastější nemoci z povolání patří respirační onemocnění, kožní problémy, poškození sluchu, onemocnění způsobená vibracemi (např. karpální tunely), chronické bolesti zad, rakovina způsobená expozicí karcinogenů či psychické poruchy spojené s pracovním stresem. Nemoc z povolání může být buďto chronická, tedy dlouhodobá či trvalá, ale může být také dočasná.

Seznam nemocí z povolání

Klíčovým právním předpisem kromě zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a č. 168/2014 Sb.). V tomto vládním nařízení naleznete přílohu, která obsahuje výčet jednotlivých nemocí z povolání. Tedy takových nemocí, které vznikly nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Dle Národního zdravotnického informačního portálu Ministerstva zdravotnictví ČR patří mezi pět nejčastějších nemocí z povolání v České republice za posledních 10 let (mezi léty 2010 až 2020) syndrom karpálního tunelu, kontaktní alergický ekzém, svrab, astma a pneumokonióza

Důležitost prevence

Prevence je klíčová v boji proti nemocem z povolání. Zaměstnavatelé by měli zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí prostřednictvím správného vybavení, výcviku zaměstnanců, monitorování rizik a přijímání opatření ke snižování expozice nebezpečných faktorů. Pracovníci by měli být dobře informováni o rizicích spojených s jejich prací. Měli by být zároveň schopni dodržovat bezpečnostní postupy a veškerá možná ochranná opatření.

Právní předpisy přiměřeně stanovují minimální standardy pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Zaměstnavatelé by těmto předpisům měli věnovat zvýšenou pozornost, dodržovat tyto právní předpisy a zajistit, aby jejich zaměstnanci měli přístup k vhodné zdravotní péči, kontrolám a screeningům.

Pokud zaměstnavatelé nedbají expozice zdraví pracovníků, lze se prostřednictvím práva domáhat sjednání nápravy.  

Nároky na náhrady újmy v důsledku nemoci z povolání

Pokud zaměstnanec onemocní v důsledku dlouhodobého působení nepříznivých faktorů nemocí z povolání, pak je zaměstnavatel povinen zaměstnance odškodnit podobně jako v přípradě pracovního úrazu.  Musí zaměstnanci nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž daná nemoc z povolání vzniká.

Tímto článkem jsme se snažili popsat, co to vlastně nemoc z povolání je. V dalších příspěvcích se zaměříme na dílčí problémy, které s touto problematikou souvisí. Chcete-li se tedy dozvědět více, čtěte náš blog, případně se na nás rovnou obraťte v kontaktním formuláři

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Nemoc z povolání

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek