Neplatná výpověď pro porušení povinností (2. část)

V předchozím článku jsme se věnovali obecně výpovědnímu důvodu porušení povinností zaměstnance. V tomto článku se blíže podíváme na pojmy, které s porušením povinností zaměstnance souvisí. Výpovědní důvod se v této souvislosti vztahuje na situace, kdy zaměstnanec porušuje úmyslně nebo nedbalostně své povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů.

Intenzita porušení povinností zaměstnance

Vysvětlení pojmu nenajdete v zákoně. Zákoník práce neurčuje, jak se hodnotí intenzita porušení povinností zaměstnance. To ponechává až soudní praxi (rozhodmnutí soudů). Existuje bohatá judikatura, která se vyjadřuje k jednotlivým porušení práv zaměstnanců při hodnocení konkértních okolností. Často vyskytovaným porušením povinností, jako je např. neomluvená absence, výkon práce pod vlivem alkoholu apod. Míra porušení ze strany zaměstnance ovlivní, zda bude výpověď neplatná nebo platná. 

Uvážení soudu

Soud není vázán vysvětlením zaměstnavatele, posuzuje závažnost porušení sám. Přihlédne zejména k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zaměstnanec zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně. Posoudí míru zavinění zaměstnance, způsob a intenzitu porušení konkrétních povinností zaměstnance, zda zaměstnanec způsobil svým jednáním škodu apod.

Výše škody

Pro posouzení intenzity porušení je nerozhodné, jak velkou škodu zaměstnanec porušením povinností způsobil. Reálná výše škody nemusí být vysoká, půjde např. o odcizení zbytků nevydaného jídla ze školní kuchyně. Třebaže škoda bude v takovém případě spíše nižší, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď.

Zvlášť hrubé a závažné porušení povinností zaměstnance

Zvlášť hrubého či závažného porušení povinností se zaměstnanec dopustí např. úmyslným útokem na majetek zaměstnavatele. Nebo porušením povinnosti dojde k porušení dobrého jména či pověsti zaměstnavatele.

Dále půjde o případy porušení mlčenlivosti a důvěrnosti informací, nebo v jejím důsledku došlo k poškození života nebo zdraví zaměstnavatele či třetích osob nebo mohlo dojít k porušení jiných právních statků požívajících zvýšené ochrany (např. životní prostředí).

Okamžité zrušení pracovního poměru

Pokud se zaměstnanec dopustí zvlášť hrubého a závažného porušení povinností, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď ukončí pracovní poměr se zaměstnancem okamžitým zrušením, anebo výpovědí. Výběr způsobu rozvázání pracovního poměru je na zaměstnavateli.

V případě, že jednání zaměstnance nedosahuje intenzity zvlášť hrubého a závažného porušení povinností, nemůže zaměstnavatel přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru. Pracovní poměr se zaměstnancem skončí výpovědí. Zaměstnavatel nemusí zaměstnance před podáním výpovědi na možnost výpovědi upozorňovat, ani mu poskytnout lhůtu k nápravě.

Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnance

Porušení povinností zaměstnance, které nedosahuje intenzity zvlášť hrubého anebo závažného porušení, je méně závažné porušení. Samotné méně závažné porušení není samo o sobě důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Pro naplnění výpovědního důvodu musí jít o porušování soustavné.

Zaměstnanec se svým jednáním dopustí nejméně tří porušení pracovních povinností, mezi kterými je přiměřená časová souvislost. Mezi jednotlivými porušeními může být delší pauza. Pauza ale nesmí být tak dlouhá, aby se jednání zaměstnance posoudilo jako ojedinělé porušení jeho povinností.

Vytýkací dopis

V případě soustavného méně závažného porušování povinnosti zaměstnance je pro platnost výpovědi nezbytné, aby zaměstnanci jeho jednání zaměstnavatel vytkl. Vytýkací dopis je písemný a zaměstnavatel má povinnost jej zaměstnanci řádně doručit 6 měsíců před podáním výpovědi.

Výtku o porušení povinností nezasílá zaměstnavatel zaměstnanci při každém porušení povinností. Postačí, když zaměstnavatel upozorní zaměstnance na možnost výpovědi pouze jednou, 6 měsíců před podáním výpovědi. I když stačí pouze jedno upozornění, stále platí podmínka, že se zaměstnanec musí dopustit nejméně 3 porušení pracovních povinností. V opačném případě nebude výpověď platná.

Porušování různých povinností

Zaměstnavatel může přistoupit k výpovědi, pokud zaměstnanec třikrát porušil svou povinnost v posledním půl roce a zaměstnavatel mu toto jednání vytkl. Výpověď bude platná, pokud k porušení povinností došlo třikrát. Nemusí se jednat o 3 stejné porušení povinnosti, i pokud zaměstnanec poruší 3 různé povinnosti, postačí jedna výtka.

Závěr

Výpovědní důvod porušení povinností upravuje hned několik situací, kdy může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Všechny se týkají porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k práci zaměstnance. V závislosti na intenzitě porušení zaměstnavatel buď přistoupí k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru. Výpověď je dostatečně konkrétní a je v ní jasně vymezen výpovědní důvod, jinak nebude platná.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď pro porušení povinností (2. část)

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek