Pracovní úraz zaměstnance s následkem smrti

Pracovní úraz s následkem smrti je situace, kdy pracovník utrpí poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a toto působení následně vede k jeho úmrtí. Tato situace může být důsledkem různých faktorů, včetně nebezpečných pracovních podmínek, nedostatečného školení, nedostatku ochranných prostředků nebo lidské chyby.

Nároky rodin zesnulých pracovníků

Většina právních systémů stanovuje několik klíčových nároků a opatření pro rodiny pracovníků, kteří zemřeli v důsledku pracovního úrazu. Z pohledu českého pracovního práva se jedná o tyto nároky:

 • Účelně vynaložené náklady na léčbu zaměstnance před smrtí
 • Náhrada za ztrátu živitele: Rodina zesnulého pracovníka má nárok na náhradu za ztrátu finančního zabezpečení, kterého se zemřelý doposud výdělkovou činností zajišťoval. Tato náhrada může zahrnovat platby na pokrytí denních výdajů, vzdělávání dětí, bydlení a dalších životních nákladů.
 • Pohřební náklady: Zaměstnavatelé nebo pojišťovny mohou být povinni uhradit náklady spojené s pohřbem a souvisejícími náklady.
 • Pojištění pracovního úrazu: V mnoha zemích jsou zaměstnavatelé povinni mít pro své zaměstnance sjednáno pojištění pracovního úrazu. Toto pojištění by mělo pokrýt náklady spojené s úrazem i jeho následky, včetně smrti.
 • Právní nároky: Rodina má také nárok na náhradu nemajetkové újmy, jako je psychické utrpení z důvodu ztráty blízké osoby. Tato náhrada má kompenzovat emocionální dopad, který smrt pracovníka může mít na jeho blízké.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé mají klíčovou roli při minimalizování rizika pracovních úrazů a ochraně práv svých zaměstnanců. Kromě povinnosti zajistit bezpečné pracovní podmínky a poskytnout odpovídající školení mají také několik dalších povinností:

 • Prevence pracovních úrazů: Zaměstnavatelé by měli aktivně identifikovat rizika spojená s pracovními činnostmi a přijmout opatření k minimalizaci těchto rizik.
 • Odpovídající ochrana a vybavení: Zaměstnavatelé by měli poskytnout zaměstnancům vhodnou ochrannou výbavu a zařízení a zajistit, aby byla správně používána.
 • Školení: Zaměstnavatelé by měli zajistit, že zaměstnanci jsou dostatečně školeni pro práci, kterou mají vykonávat, a že jsou seznámeni s bezpečnostními postupy.
 • Pojištění pracovního úrazu: Zaměstnavatelé by měli mít sjednáno pojištění pracovního úrazu pro své zaměstnance, které pokryje následky úrazů včetně smrti.

Pracovní úrazy s následkem smrti jsou tragické události s dlouhodobými dopady na rodiny postižených pracovníků. Je nesmírně důležité, aby právní systémy a zaměstnavatelé zajistili, že rodiny zesnulých pracovníků mají nárok na odpovídající finanční a právní ochranu, a aby se současně snažili minimalizovat riziko pracovních úrazů a zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním nároků z pracovních úrazů prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se vám či vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s uplatněním vašich práv a nároků

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Pracovní úraz zaměstnance s následkem smrti

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek