Neplatná výpověď z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

Výpovědním důvodem je tzv. porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (dále jen DPN). Nemůže-li zaměstnanec pro zdravotní překážku vycházet z domu (a vykonávat práci), bude každé porušení lékařem předepsaného režimu vnímáno jako porušení podmínek dočasné pracovní neschopnosti. Tedy situace, kdy zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil svou povinnost dodržovat režim DPN zaměstnance v prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN.

Režim DPN

Zaměstnanec v DPN má povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Místo pobytu sdělí ošetřujícími lékař při vzniku DPN. Zaměstnanec může místo pobytu změnit pouze se souhlasem lékaře.

Předpoklady

Výpověď může zaměstnavatel dát zaměstnanci, pokud dojde k naplnění všech 3 předpokladů:

a) zaměstnanec poruší povinnost zdržovat se v době DPN v místě pobytu nebo povinnost dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek,

b) k porušení dojde v době prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN a

c) jedná se o porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem.

Porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

Zákon nevymezuje, co se rozumí zvlášť hrubým porušením režimu DPN zaměstnance. Zaměstnavatel sice může v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisu stanovit, co za zvlášť hrubé porušení povinností považuje, ale soud tím není vázán. Soud tak rozhoduje podle svého uvážení, zda se jedná o zvlášť hrubé porušení povinností nebo ne.

Soud při hodnocení závažnosti porušení přihlédne zejména k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů. Dále soud hledí k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu apod.

Kontrola zaměstnavatelem

Zaměstnavatel je oprávněn v prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN kontrolovat, zda zaměstnanec režim dodržuje. Pokud zjistí porušení, vyhotoví písemný záznam. Ten potom předá zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři i příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu v prvních 14 kalendářních dnech DPN. Pokud zjistí porušení povinností zaměstnance, může mu mzdu snížit anebo ji zaměstnanci vůbec neposkytnout. Jestliže však porušení vnímá zaměstnavatel jako zvlášť hrubé porušení a rozhodne se dát zaměstnanci výpověď, nemůže mu mzdu snížit nebo neposkytnout.

Dvojí postih

V případě, že by zaměstnavatel přistoupil k výpovědi, a ještě snížil nebo neposkytl zaměstnanci mzdu, jednalo by se o zakázaný dvojí postih za totéž porušení. V takovém případě bude platné to právní jednání, ke kterému došlo první. Pokud by zaměstnavatel snížil zaměstnanci mzdu a následně mu dal výpověď, bude výpověď neplatná. Pokud sníží mzdu a zároveň ve stejném okamžiku dá zaměstnanci výpověď, budou neplatná obě právní jednání.

Kdy může zaměstnavatel k výpovědi přistoupit?

Zaměstnavatel může přistoupit k této výpovědi ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl. Nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod vznikl. Tato krátká lhůta i fakt, že stále není stanoveno, co se rozumí zvlášť hrubým porušením režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, má za následek, že se tento výpovědní důvod uplatňuje v praxi jen zřídka.

Závěr

V sérii článků jsme se věnovali jednotlivým výpovědním důvodům. Pokud máte k této problematice nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, obraťte se na nás. My Vám pomůžeme. 

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek