Neplatná výpověď při zrušení zaměstnavatele

Dnes se zaměříme na výpověď zaměstnanci z důvodů zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Zaměstnavatel může pracovní poměr zaměstnance skončit výpovědí jen v případech stanovených zákonem. Jednou z takových možností je i ukončení pro jeho zrušení.

Typicky jde o situace, kdy zaměstnavatel přestává podnikat. V důsledku toho buď ruší část svého podnikání (např. uzavírá jednu pobočku) nebo přestává podnikat úplně. Z toho důvodu nemůže zaměstnance dále zaměstnávat. Nesmí se však jednat pouze o účelový krok.

Zrušení zaměstnavatele

Zrušení zaměstnavatele zjednodušeně znamená, že přestává podnikat. Důvod ukončení činnosti zaměstnavatele není podstatný. Může jít o vlastní rozhodnutí zaměstnavatele, které zaměstnanec nemůže nijak ovlivnit. Může jít o faktický krok v důsledku předluženosti zaměstnavatele (insolvenci skončí) nebo jiné rozhodnutí soudu.

To stejné se uplatní při zrušení konkrétní části zaměstnavatele. Za část zaměstnavatele zákon považuje např. organizační jednotku, útvar nebo jinou složku zaměstnavatele, která vyvíjí relativně samostatnou činnost. Tuto část zpravidla tvoří budovy, stroje, nářadí a prostory k provozování činnosti. Je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu zaměstnavatele a v jejím čele stojí vedoucí pracovník organizace.

Dalším předpokladem je, že se zrušuje bez náhrady. Původní vztahy se zaměstnanci nepřechází na nikoho dalšího. Ukončením činnosti vztah se zaměstnancem beze zbytku zanikne, aniž by například přešel na jiný subjekt. Pokud se zaměstnavatel prodal nebo předal, může nastat postoupení pracovní smlouvy se zaměstnancem. Dojde-li k postoupení, není dán důvod výpovědi. 

Kdo může být propuštěn?

Zaměstnavatel může dát výpověď pouze těm zaměstnancům, kteří pracovali ve zrušené části zaměstnavatele. Vždy je třeba posoudit, zda se vás týká konkrétní zrušená část zaměstnavatele. Pokud se ruší zaměstnavatel v jiné části, potom nemůže platně rozvázat pracovní poměr s těmi zaměstnanci, kteří pracují v rámci nedotčené části.

Další podmínkou platnosti výpovědi je, že skutečně dojde ke zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Rozhodující je faktický stav. Pokud by zaměstnavatel zrušil svou část pouze na papíře, ale její činnost by de facto pokračovala nadále, nebude výpověď platná. V případném sporu o platnost výpovědi soud zjišťuje, zda fakticky došlo ke zrušení zaměstnavatele. Soud však nepřezkoumává platnost zrušení ani důvody, které ke zrušení vedly.

Ochranná doba zaměstnance

Zákoník práce upravuje tzv. ochrannou dobu. Jde o dobu, ve které zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď. Jedná se například o situace, kdy je zaměstnanec v karanténě nebo je uznán dočasně pracovně neschopným. V ochranné době je těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené. Dále zaměstnanec či zaměstnankyně, kteří čerpají rodičovskou dovolenou nebo zaměstnanec, který poskytuje dlouhodobou péči v případech podle zákona o nemocenském pojištění.

Ustanovení o ochranné době se nepoužije pro tento důvod výpovědi. V případě zrušení zaměstnavatele nebo jeho části může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr i se zaměstnancem, který je v ochranné době.

Výpovědní doba a její běh

Další nezbytnou podmínkou je, že účinnost zrušení zaměstnavatele nastala ke dni, kdy uplynula výpovědní doba. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud vám např. dá zaměstnavatel výpověď 24.4.2023, začne výpovědní doba 1.5.2023 a skončí 30.6.2023. Teprve od 30.6.2023 může nastat účinnost zrušení zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel zrušil část, kde pracujete před skončením výpovědní doby, byla by výpověď neplatná.

Závěr 

Zrušil zaměstnavatel svoji část a dostali jste výpověď? Máte otázky, které vás v tomto směru trápí? Obraťte se na nás. My Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď při zrušení zaměstnavatele

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek