Neplatná výpověď při přemístění zaměstnavatele

Článkem navazujeme jednotlivých výpovědních důvodů při zkoumání neplatnosti výpovědi zaměstnanci. Nyní se podíváme na výpovědní důvod při přemístění zaměstnavatele nebo jeho části a za jakých podmínek lze rozvázat poměr se zaměstnancem.

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce je nutnou náležitostí každé pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může místo výkonu práce se zaměstnancem sjednat na jedno konkrétní místo (např. pracoviště) nebo šířeji (obec, kraj). Míst výkonu práce mohou smluvní strany sjednat dokonce vícero.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělit práci v jiném místě, než které bylo ve smlouvě ujednáno. Hovoříme o stálém místě výkonu práce (pravidelný výkon práce). Zaměstnavatel samozřejmě může se zaměstnancem sjednat i plnění pracovních úkolů prostřednictvím pracovních cest. Smluvní strany se navíc mohou dohodnout i jinak.

Přemístěním dochází k faktické změně působiště zaměstnavatele. Lokalita prováděné práce se bude lišit od původního smluvního určení. Geografická změna oblasti potom dává zaměstnavateli možnost ukončit pracovním poměr výpovědí.

Změna sídla mimo smlouvu

Je-li místo práce sjednáno obcí, potom změna sídla v rámci obce nebude problém. Pokud je místo výkonu práce např. Praha a dojde ke změně sídla zaměstnavatele v rámci Prahy, neznamená to automaticky, že s vámi zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr. Jestliže by se nové sídlo nacházelo stále v Praze, nemůže zaměstnavatel k výpovědi přistoupit. Pokud však jako místo výkonu práce sjednáte sídlo zaměstnavatele na konkrétní adrese a dojde k přemístění sídla, pak zaměstnavatel může tento výpovědní důvod použít.

Skutečné přemístění zaměstnavetele

Obdobně jako u zrušení zaměstnavatele nebo jeho části platí, že podstatný je faktický stav.

Při přemístění zaměstnavatele se podobě jako v případě jeho zrušení vychází ze skutečného stavu, nikoli jen ze zapsaného údaje. Zásadní je umístění provozu zaměstnavatele (např. kde skutečně dochází k výrobě). Jen změna zapsaného údaje v obchodním nebo jiném rejstříku, případně odstranění označení provozovny neznamenají automaticky přesídlení. Teprve při přemístění skutečného centra aktivit zaměstnavatele lze hovořit o jeho přemístění. Simulace nebo jen umělé konstrukce nejsou oprávněným důvodem výpovědi.  

Soud nemůže přezkoumat příčiny přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Pouze zjišťuje, zda zaměstnavatel část svého podnikání nebo celý podnik skutečně přemístil a dal výpověď těm zaměstnancům, kteří v přemístěné části pracovali.

Jaký zaměstnanců se výpověď týká?

V případě, že se přemisťuje část zaměstnavatele, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr jen s těmi zaměstnanci, kteří v přemístěné části zaměstnavatele pracovali. Výpovědní důvod nelze vztahovat na zaměstnance, kteří nejsou změnou dotčeni nebo kteří mají možnost dle pracovní smlouvy dále plnit práci v jiném místě sjednané práce.

Ochranná doba zaměstnance

Výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nemůže dát zaměstnavatel těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. S ostatními zaměstnanci v ochranné době (např. dočasně práce neschopní zaměstnanci) může zaměstnavatel pracovní poměr rozvázat.

Pro platnost výpovědi je však nezbytné, aby zaměstnavatel ve výpovědi konkrétně vymezil výpovědní důvod a popsal okolnosti přemístění části zaměstnavatele.

Závěr

Postupně jsme si představili výpověď zaměstnanci zaměstnavatelem z tzv. organizačních důvodů (zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele a jeho části, nadbytečnost zaměstnance). 

Dosta-li jste výpověď pro přemístění sídla zaměstnavatele? Poraďte se s námi o dalším postupu ve věci. Pokud byla výpověď neplatná, rádi vás zastoupíme v případném sporu se zaměstnavatelem. 

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď při přemístění zaměstnavatele

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek