Podmínky výpovědi dané zaměstnanci ze zdravotních důvodů

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď tehdy, pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo pokud dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Nejsou-li splněny zdravotní podmínky, není dán zákonný výpovědní důvod zaměstnanci. 

Lékařský posudek

O tom, že zaměstnanec nemůže dále pokračovat ve své dosavadní práci, rozhoduje lékař. V lékařském posudku stanoví, z jakého důvodu nemůže zaměstnanec v práci pokračovat. Lékařskými posudky hodnotí lékař způsobilost zaměstnance, nezpůsobilost a dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti. Pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel nesouhlasí se závěry lékařského posudku, musí do 10 pracovních dnů od jeho prokazatelného předání podat návrh na přezkoumání. V případě, že lékař návrhu nevyhoví, předá jej i se všemi podklady příslušnému správnímu orgánu.

Pracovní úraz zaměstnance

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů (nebo v přímé souvislosti s nimi). Za plnění pracovních úkolů se považuje výkon pracovních povinností, které zaměstnanci vyplývají ze smlouvy.

Přímou souvislost s plněním pracovních úkolů mají ty úkony, které jsou obvyklé nebo nutné před počátkem práce a po jejím skončení nebo bezprostředně s výkonem práce souvisí. Dále se tak jedná například i o obvyklé úkony v době přestávky v práci na jídlo a oddech, ale pouze za předpokladu, že probíhají v objektu zaměstnavatele. Plněním pracovních úkolů je i školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo účast na některých akcích zaměstnavatele.

Co není pracovním úrazem?

Pracovním úrazem je pouze takový úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Není pracovním úrazem úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě do zaměstnání a zpět nebo u stravování či vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekt zaměstnavatele.

Nemoc z povolání zaměstnance

Jde o onemocnění zaměstnance vzniklé v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele, které jsou výslovně stanoveny právním předpisem. Jedná se o dloudodobý dopad nepříznivých podmínek zaměstnání na zdravotní stav zaměstnance. 

Seznam nemocí z povolání je uveden v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Jedná se o různé nemoci způsobené např. chemickými látkami, fyzikálními faktory, nemoci z povolání týkající se dýchacích cest atd. 

Ohrožení nemocí z povolání

Ohrožením nemocí z povolání jsou takové změny zdravotního stavu, které vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolaní. Tyto změny ale nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který bychom posoudili jako nemoc z povolání. Zároveň hrozí, že když bude zaměstnanec pokračovat ve výkonu práce za stejných podmínek, povede to ke vzniku nemoci z povolání. Jedná se tedy o situaci, kdy zaměstnanec zatím netrpí nemocí z povolání, ale pokud by v dosavadní práci pokračoval, nemoc z povolání u něj vznikne.

Nejvyšší přípustná expozice

Je definovaný zdravotní limit pro výkon určitého typu práce zaměstnancem. Nejvyšší přípustnou expozici stanovuje krajská hygienická stanice. Ta upravuje zaměstnavateli specifické podmínky pro výkon rizikových prací, s ohledem na expozici zaměstnanců. O nejvyšší přípustné expozici konkrétním zaměstnancem rozhoduje zaměstnavatel.

Dříve se jednalo zejména o horníky pracující v hlubinném dole, ale dnes se jedná i o další pracoviště – např. kde hrozí vznik azbestózy nebo kde dochází ke zpracování tvrdokovů.

Závěr 

V tomto příspěvku jsme se věnovali podmínkám výpovědi zaměstnanci pro zdravotní důvody. Navazující příspěvek bude věnován neplatnosti výpovědi pro zdravotí důvody. Na rozdíl od organiznačních změn tento důvod souvisí se stavem zaměstance, a není plně v rukou zaměstnavatele.

Potřebujete-li poradit při nemoci z povolání, pracovním úrazu nebo jiných zdravotních problémech v souvislosti s výkonem práce, kontaktujte nás.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Podmínky výpovědi dané zaměstnanci ze zdravotních důvodů

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek