Pracovní úraz zaměstnance

Pracovní úraz je zásah do zdraví (nebo i smrt) zaměstnance krátkodobým, náhlým působením vnějších vlivů, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vzniklá nezávisle na vůli zaměstnance (nechce si sám přivodit). Zjednodušeně jde o dopad do zdraví zaměstnance v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele.

Co je tedy pracovní úraz?

Pracovním úrazem je událost, která splní podmínky stanovené zákonem. Chybí-li některý z definičních prvků, jde nepochybně o nepříjemnou skutečnost, nicméně z hlediska práva pravděpodobně nepůjde o pracovní úraz. To neznamená, že by zaměstnanci nevznikl žádný nárok. Právní režim odškodnění i jeho řešení však nemusí spadat do pracovního práva. Podmínky režimu pracovních úrazů podle zákoníku práce musí existovat beze zbytku.

Pracovní úraz lze definovat jako:

 1. poškození zdraví nebo smrt zaměstnance;
 2. došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli (zaměstnance);
 3. krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů;
 4. při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;
 5. pracovním úrazem je dále úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pro zjednodušení příklad: Pracovní úraz způsobený skladníkovi při pádu palety na jeho nohu:

 1. došlo ke zlomení 2 prstů na noze (poškození zdraví);
 2. paleta se uvolnila v důsledku nesprávné manipulace jiným zaměstnancem (poškozen zaměstnanec si nechtěl vědomě ublížit);
 3. zaměstnanec udělal vše správně a nemohl včas reagovat, ani ovlivnit nečekané uvolnění palety;
 4. jednoznačně plnil své pracovní úkoly pro zaměstnavatele.

Vidíme, že v rámci zákonné definice jsou splněny všechny potřebné znaky pracovního úrazu. Zaměstnanec může uplatnit své nároky ze vzniklého úrazu, Bude požadoat zejména materiální odškodnění (zejména při snížení jeho příjmu, náhradu mzdy, poškození majetku - např. zničená bota, atd...). Kromě toho bude mít nárok spojený s utrpěnou bolestí a dále případně i nemajetkou újmu (je-li spojen trvalý následek - př. už nikdy si nezatančí balet).

Co je příčinou pracovního úrazu - vnější působení

Pracovní úraz vzniká náhlým a násilným působením vnějších vlivů, které nebylo možné odvrátit.

Jak už jsme představili v rámci příkladu, půjde například o pád předmětu, poškození zdraví při manipulaci s přístrojem, napadení cizím subjektem, ale i o uklouznutí, zakopnutí a podobné případy. Zevní příčinou může být silový pohyb, ale i působení prostředí. Například vlivem chemických látek, se kterými zaměstnanec přichází do styku může dojít k zásahu do zdraví zaměstnance. Pracovním úrazem bude i nevolnost zaměstnance, pokud ji vyvolalo pracovní prostředí náhlým způsobem. Jde-li o pozvolný proces degradace zdraví zaměstnance, budeme spíše hovořit o nemoci z povolání, která i v režimu nároků spadá do vlastní kategorie. 

Pokud se vám stal pracovní úraz, máte právo na odčinění újmy od zaměstnavatelele (nároky zaměstnance).

Existence následku pracovního úrazu – poškození zdraví zaměstnance

Důsledek nepříznivé události se musí promítnout na zdraví zaměstnance. Bez existence zásahu do zdraví zaměstnance nemá smysl nic dalšího posuzovat. Pracovní úraz je posuzván pouze za předpokladu, že skutečně dojde ke zhoršení zdraví zaměstnance. Existujícím následkem musí být zdravotní potíže, které znemožní nebo znesnadní zaměstnanci pokračovat v obvyklé práci. 

Pracovní úraz v souvilosti s plněním pracovních úkolů

Pracovním úrazem je poškození zdraví, pokud k němu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Neplníte-li pracovní úkoly a stane se Vám úraz, potom nutně nemusí být považován za pracovní. Pro určení, zda se jedná o pracovní úraz, je podstatné, zda při činnosti, kterou byla způsobena škoda, sledoval zaměstnanec z objektivního i subjektivního hlediska plnění pracovních úkolů.

Pokud existují spory o to, zda pracovní úraz vznikl při plnění pracovních úkolů, soud posuzuje, zda z hlediska věcného, místního i časového jde objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele. Nezáleží na vnitřních pohnutkách a motivech zaměstnance.

Kdy se jedná o pracovní úraz?

O pracovním úraz se jedná pouze v případech, kdy splníte všechny zákonné definiční prvky. Jestliže vám jeden z nich chybí, bude situace i přes existující poškození zdraví klasifikována jinak. V takovém případě nemusí být nakonec odpovědný zaměstnavatel, ale může být odpovědná jiná osoba. Pracovním úrazem totiž může být široká škála situací, a jde jen o vyhodnocení konrkétního děje v daném případě.

Příklady pracovních úrazů

Kupříkladu řidič – zaměstnanec po cestě zastaví, půjde se občerstvit do hostince, na cestě k vozidlu jej srazí auto. Dále úraz zaměstnance během přestávky na oddych při školení. Nebo situace, kdy zaměstnankyně (učitelka) upadla při cestě ze školní jídelny (nacházející se v objektu školy) na své pracoviště.

Jako pracovní úraz se posoudí i zranění zaměstnance na firemních sportovních hrách. I když se jedná o pokyn zaměstnavatele nad rámec pracovní smlouvy a zaměstnanec jej nemusí poslechnout, pokud se během firemní akce zraní, půjde o pracovní úraz.

V případě, že je zaměstnanec napaden v práci jinou osobou (nemusí se jednat o dalšího zaměstnance), i toto zranění se posoudí jako pracovní úraz. Dokonce když bude zaměstnanec napaden jinou osobou mimo pracovní dobu v odvetě za to, jak splnil svůj pracovní úkol, bude se jednat o pracovní úraz.

Kdy se nejedná o pracovní úraz?

Naopak není pracovní úraz, pokud k poškození zdraví zaměstnance dojde v době, kdy zaměstnanec vybočí z plnění pracovních úkolů. Například, pokud po sobě dva zaměstnanci hází uzávěry od lahví a jeden z nich si poraní oko. Dále není pracovním úrazem, pokud se zaměstnanec zraní v nočních hodinách na chodbě ubytovacího zařízení při internátním školení zaměstnanců.

I když zaměstnavatel poskytne zaměstnanci ubytování (např. v souvislosti se školením), samotné přespávání v ubytovacím zařízení není v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.

Když dojde ke zranění zaměstnance v době, kdy zaměstnanec neplní žádný pracovní úkol, nebude se jednat o pracovní úraz. Půjde například o situace, kdy zaměstnanec dokončí dlouho před skončením své směny pracovní úkol, kterým byl pověřen, a nehlásí se o další práci u svého nadřízeného.

Jak postupovat při vzniku pracovního úrazu?

V zájmu zaměstnance i zaměstnavatele je objasnění příčin události, která vedla k poškození zdraví zaměstnance. Jak byste měli postupovat v případě pracovního úrazu jsme si pro vás připravili v samostatných článcích (zde a zde). Materie je poměrně obsáhlá, proto si dovolujeme odkázat na tyto příspěvky zpracované v dalších částech.

Závěr

Pracovní úraz je újma na zdraví zaměstnance v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Následně zaměstnanci vzniká právo na odškodnění. Pro případ budoucího sporu, jeho právní posouzení i přiznání nároku soudem jsou informace a na jejich základě přijaté závěry naprosto klíčové. Pokud se vám stal pracovní úraz, kontaktujte nás a my vám pomůžeme. Naše služba je primárně zaměřena na pomoc zaměstnancům ve sporech se zaměstnavateli. Pokud se vám líbí, co děláme, nezapomeňte nás sdílet a likovat na sociláních sítítch (IG, FB, LI). Děkujeme.

Potřebuji pomoci.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Pracovní úraz zaměstnance

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek