Neplatnost výpovědi pro zdravotní důvody

Pro výpověď ze strany zaměstnavatele musí existovat zákonný důvod. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď ze zdravotních důvodů pouze pokud:

1) lékařský posudek u zaměstnance prokázal existenci pracovního úrazu, nemoci z povolání či ohrožení nemoci z povolání a zároveň z posudku vyplývá, že zaměstnanec není nadále schopen vykonávat dosavadní práci

2) zaměstnanec dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

Právní předpoklady pro „vyhazov zaměstnance“ z důvodů zdravotních musí být beze zbytku dány a potvrzeny lékařským posudkem.  Podmínky výpovědi i v jakých případech je výpověď zaměstnanci neplatná si rozpracujeme v tomto příspěvku.

Kdy je výpověď neplatná

nejčastější důvody neplatné výpovědi pro zdravotní důvody jsou:

Nesprávný nebo chybějící lékařský posudek

Lékařský posudek je klíčovou listinou pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance. Zaměstnavatel musí prokázat, že z lékařského posudku vyplývá, že zaměstnanec není schopen dále vykonávat svou práci. Ve výpovědi zaměstnavatel určí výpovědní důvod a popíše, proč není zaměstnanec nadále schopen vykonávat svou práci. Zaměstnavatel má povinnost ve výpovědi určit přesný důvod neschopnosti zaměstnance (tedy zda zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, trpí nemocí z povolání nebo je nemocí z povolání ohrožen, případně byl vystaven nejvyšší přípustné expozici).

Nesprávné vymezení výpovědního důvodu nebo jeho podmínek

Výpověď zaměstnanci může být neplatná také v případě pochybení zaměstnavatele při její konstrukci. Pokud zaměstnavatel nesprávně nebo neúplně vymezí důvody podané výpovědi, bude obsahovat formální vadu. Při podstatném porušení pravidel stanovených v zákoně (např. nezaměnitelné označení výpovědního důvodu, nebo chybějící předpoklady), bude výpověď neplatná. Zaměstnanec se musí této neplatnosti následně dovolat soudně.

Udělení výpovědi v ochranné době

Při tomto výpovědním důvodu se uplatní zákaz výpovědi v ochranné době v celém svém rozsahu.

Vyslovení neplatnosti soudem

Pokud tyto podmínky zaměstnavatel nesplní, bude výpověď neoprávněná a vy můžete dosáhnout vyslovení její neplatnosti soudem.

Pro soud není lékařský posudek závazný. Pokud v případném sporu budete mít proti posudku námitky, soud jej přezkoumá, případně nechá zpracovat znalecký posudek. V případě, že se prokáže, že zaměstnanec může i po pracovním úrazu v práci nadále pokračovat, bude výpověď neplatná.

Nárok zaměstnance na odstupné

Pokud zaměstnanci pro případ výpovědi ze zdravotních důvodů vznikla škoda nebo nemajetková újma v souvislosti s výkonem jeho práce, má nárok na tzv. odstupné. Odstupné činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku zaměstnance. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout i na vyšší částce. Nároku na odstupné se zaměstnanec nemůže vzdát. I v případě, že byl pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, nárok zaměstnance trvá.

Pokud faktickým důvodem ukončení pracovního poměru je pracovní úraz, nemoc z povolání atd., má zaměstnanec právo na odstupné.

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu se zaměstnavatel může prokáže-li, že škoda nebo nemajetková újma vznikla:

- zaviněným jednáním zaměstnance, který porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

- v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit

Tyto skutečnosti musí být jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. V ostatních případech musí zaměstnavatel škodu zaměstnanci nahradit alespoň částečně.

Závěr

K výpovědi ze zdravotních důvodů přistupuje zaměstnavatel na základě lékařského posudku.  Nesplní-li zákonné podmínky, může se zaměstnanec dovolat neplatnosti. I v případě platnosti vám jako zaměstnanci může vzniknout nárok na odstupné a množství jiných nároků. 

Při pracovním úrazu, nemoci z povolání vám doporučujeme obrátit se na nás. Získáme pro vás maximum vašich nároků.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatnost výpovědi pro zdravotní důvody

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu
Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek