Neplatnost výpovědi pro zdravotní důvody

Pro výpověď ze strany zaměstnavatele musí existovat zákonný důvod. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď ze zdravotních důvodů pouze pokud:

1) lékařský posudek u zaměstnance prokázal existenci pracovního úrazu, nemoci z povolání či ohrožení nemoci z povolání a zároveň z posudku vyplývá, že zaměstnanec není nadále schopen vykonávat dosavadní práci

2) zaměstnanec dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

Právní předpoklady pro „vyhazov zaměstnance“ z důvodů zdravotních musí být beze zbytku dány a potvrzeny lékařským posudkem.  Podmínky výpovědi i v jakých případech je výpověď zaměstnanci neplatná si rozpracujeme v tomto příspěvku.

Kdy je výpověď neplatná

nejčastější důvody neplatné výpovědi pro zdravotní důvody jsou:

Nesprávný nebo chybějící lékařský posudek

Lékařský posudek je klíčovou listinou pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance. Zaměstnavatel musí prokázat, že z lékařského posudku vyplývá, že zaměstnanec není schopen dále vykonávat svou práci. Ve výpovědi zaměstnavatel určí výpovědní důvod a popíše, proč není zaměstnanec nadále schopen vykonávat svou práci. Zaměstnavatel má povinnost ve výpovědi určit přesný důvod neschopnosti zaměstnance (tedy zda zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, trpí nemocí z povolání nebo je nemocí z povolání ohrožen, případně byl vystaven nejvyšší přípustné expozici).

Nesprávné vymezení výpovědního důvodu nebo jeho podmínek

Výpověď zaměstnanci může být neplatná také v případě pochybení zaměstnavatele při její konstrukci. Pokud zaměstnavatel nesprávně nebo neúplně vymezí důvody podané výpovědi, bude obsahovat formální vadu. Při podstatném porušení pravidel stanovených v zákoně (např. nezaměnitelné označení výpovědního důvodu, nebo chybějící předpoklady), bude výpověď neplatná. Zaměstnanec se musí této neplatnosti následně dovolat soudně.

Udělení výpovědi v ochranné době

Při tomto výpovědním důvodu se uplatní zákaz výpovědi v ochranné době v celém svém rozsahu.

Vyslovení neplatnosti soudem

Pokud tyto podmínky zaměstnavatel nesplní, bude výpověď neoprávněná a vy můžete dosáhnout vyslovení její neplatnosti soudem.

Pro soud není lékařský posudek závazný. Pokud v případném sporu budete mít proti posudku námitky, soud jej přezkoumá, případně nechá zpracovat znalecký posudek. V případě, že se prokáže, že zaměstnanec může i po pracovním úrazu v práci nadále pokračovat, bude výpověď neplatná.

Nárok zaměstnance na odstupné

Pokud zaměstnanci pro případ výpovědi ze zdravotních důvodů vznikla škoda nebo nemajetková újma v souvislosti s výkonem jeho práce, má nárok na tzv. odstupné. Odstupné činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku zaměstnance. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout i na vyšší částce. Nároku na odstupné se zaměstnanec nemůže vzdát. I v případě, že byl pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, nárok zaměstnance trvá.

Pokud faktickým důvodem ukončení pracovního poměru je pracovní úraz, nemoc z povolání atd., má zaměstnanec právo na odstupné.

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu se zaměstnavatel může prokáže-li, že škoda nebo nemajetková újma vznikla:

- zaviněným jednáním zaměstnance, který porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

- v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit

Tyto skutečnosti musí být jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. V ostatních případech musí zaměstnavatel škodu zaměstnanci nahradit alespoň částečně.

Závěr

K výpovědi ze zdravotních důvodů přistupuje zaměstnavatel na základě lékařského posudku.  Nesplní-li zákonné podmínky, může se zaměstnanec dovolat neplatnosti. I v případě platnosti vám jako zaměstnanci může vzniknout nárok na odstupné a množství jiných nároků. 

Při pracovním úrazu, nemoci z povolání vám doporučujeme obrátit se na nás. Získáme pro vás maximum vašich nároků.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatnost výpovědi pro zdravotní důvody

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek