Pracovní úrazy v Česku v roce 2022: Statistiky a trendy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou klíčovými aspekty každého pracovního prostředí. Pracovní úrazy mohou mít závažné důsledky nejen pro jednotlivce, ale také pro celou společnost a ekonomiku země. V následujícím článku se podíváme na statistiky pracovních úrazů v České republice za rok 2022 a zvážíme případné trendy a faktory ovlivňující bezpečnost pracovníků.

Celkový pohled na statistiky

Podle dostupných statistik byl rok 2022 v České republice poznamenán mírným poklesem (pokles 0,7 % oproti roku 2021) počtu pracovních úrazů spojených s pracovní neschopností ve srovnání s předchozím rokem. V roce 2022 bylo v České republice hlášeno celkem 44 608 případů pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. Pro zajímavost z toho 14 704 pracovních úrazů utrpěly ženy. 

Smrtelných pracovních úrazů bylo v Česku zaznamenáno celkem 88. Jedná se o stejné číslo jako v roce 2021. Zároveň toto číslo představuje historické minimum. Poprvé se počet smrtelných pracovních úrazů dostal pod hranici 100 v roce 2017.

I přes dlouhodobě klesající trend je důležité se zaměřit na faktory, které mohou přispět k neustálému snižování pracovních úrazů v České republice.

Oblasti s největším rizikem

Podle statistik bývají některé oblasti zasaženy pracovními úrazy častěji než jiné. Mezi nejrizikovější oblasti patří již tradičně průmyslové odvětví, stavebnictví a zemědělství. Tyto odvětví často vyžadují práci s fyzickou námahou, stroji a za specifických podmínek, což může zvýšit riziko vzniku pracovních úrazů.

Nejvíc zastoupenou skupinou (celkem 34 % pracovních úrazů z celkově zaznamenaných případů), která byla zdrojem pracovního úrazu s následnou pracovní neschopností, byla v roce 2022 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“.

Příčiny pracovních úrazů

Nejvíc uváděnou příčinou u všech zaznamenaných pracovních úrazů bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko.“

Hlavní příčiny pracovních úrazů zahrnovaly nedostatečnou znalost bezpečnostních postupů, nedodržování předpisů, nedostatečnou údržbu zařízení a nedostatečnou ochranu na pracovišti. Tyto faktory mohou být spojeny s nedostatečnou školeností pracovníků, nedostatečnou dohledem ze strany zaměstnavatelů nebo nedostatečnými investicemi do bezpečnostní infrastruktury.

Trendy a preventivní opatření

Je důležité si všimnout určitých trendů, které se mohou promítat do budoucna. Snaha o snížení počtu pracovních úrazů by měla zahrnovat lepší školení pracovníků, důslednější dohled nad dodržováním bezpečnostních postupů, modernizaci zařízení a zlepšení ergonomie pracovního prostředí.

Preventivní opatření mohou zahrnovat:

 1. Lepší školení a osvěta: Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby všichni pracovníci byli řádně školeni ohledně bezpečnostních postupů a rizik spojených s jejich prací.
 2. Pravidelná údržba a revize zařízení: Důsledná údržba strojů a zařízení může výrazně snížit riziko technických závad, které mohou vést k úrazům.
 3. Používání osobní ochranné výbavy: Pracovníci by měli být povinni nosit vhodnou osobní ochrannou výbavu v souladu s povahou své práce.
 4. Dohled a kontrola: Zaměstnavatelé by měli zajistit pravidelný dohled a kontrolu dodržování bezpečnostních postupů na pracovišti.
 5. Investice do ergonomie: Zlepšení ergonomie pracovního prostředí může snížit riziko opakovaných zranění a dlouhodobých zdravotních problémů u pracovníků.

Závěr

Statistiky a trendy pracovních úrazů v České republice ukazují na potřebu dalšího zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Identifikované oblasti rizika a příčiny pracovních úrazů by měly sloužit jako vodítko pro zaměření preventivních opatření a zlepšení pracovních podmínek. Snaha o snížení počtu pracovních úrazů by měla být společným úsilím zaměstnavatelů, pracovníků a státních orgánů, aby pracovní prostředí bylo co nejbezpečnější pro všechny zúčastněné strany.

Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s předběžným posouzením vzniklých úrazů a následně pomáháme při uplatnění nároků zaměstnance prostřednictvím expertů v oboru. Stal se vám pracovní úraz a potřebujete pomoci? Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme!

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

 

Pracovní úrazy v Česku v roce 2022: Statistiky a trendy

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek