Pracovní úrazy v Česku v roce 2022: Statistiky a trendy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou klíčovými aspekty každého pracovního prostředí. Pracovní úrazy mohou mít závažné důsledky nejen pro jednotlivce, ale také pro celou společnost a ekonomiku země. V následujícím článku se podíváme na statistiky pracovních úrazů v České republice za rok 2022 a zvážíme případné trendy a faktory ovlivňující bezpečnost pracovníků.

Celkový pohled na statistiky

Podle dostupných statistik byl rok 2022 v České republice poznamenán mírným poklesem (pokles 0,7 % oproti roku 2021) počtu pracovních úrazů spojených s pracovní neschopností ve srovnání s předchozím rokem. V roce 2022 bylo v České republice hlášeno celkem 44 608 případů pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. Pro zajímavost z toho 14 704 pracovních úrazů utrpěly ženy. 

Smrtelných pracovních úrazů bylo v Česku zaznamenáno celkem 88. Jedná se o stejné číslo jako v roce 2021. Zároveň toto číslo představuje historické minimum. Poprvé se počet smrtelných pracovních úrazů dostal pod hranici 100 v roce 2017.

I přes dlouhodobě klesající trend je důležité se zaměřit na faktory, které mohou přispět k neustálému snižování pracovních úrazů v České republice.

Oblasti s největším rizikem

Podle statistik bývají některé oblasti zasaženy pracovními úrazy častěji než jiné. Mezi nejrizikovější oblasti patří již tradičně průmyslové odvětví, stavebnictví a zemědělství. Tyto odvětví často vyžadují práci s fyzickou námahou, stroji a za specifických podmínek, což může zvýšit riziko vzniku pracovních úrazů.

Nejvíc zastoupenou skupinou (celkem 34 % pracovních úrazů z celkově zaznamenaných případů), která byla zdrojem pracovního úrazu s následnou pracovní neschopností, byla v roce 2022 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“.

Příčiny pracovních úrazů

Nejvíc uváděnou příčinou u všech zaznamenaných pracovních úrazů bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko.“

Hlavní příčiny pracovních úrazů zahrnovaly nedostatečnou znalost bezpečnostních postupů, nedodržování předpisů, nedostatečnou údržbu zařízení a nedostatečnou ochranu na pracovišti. Tyto faktory mohou být spojeny s nedostatečnou školeností pracovníků, nedostatečnou dohledem ze strany zaměstnavatelů nebo nedostatečnými investicemi do bezpečnostní infrastruktury.

Trendy a preventivní opatření

Je důležité si všimnout určitých trendů, které se mohou promítat do budoucna. Snaha o snížení počtu pracovních úrazů by měla zahrnovat lepší školení pracovníků, důslednější dohled nad dodržováním bezpečnostních postupů, modernizaci zařízení a zlepšení ergonomie pracovního prostředí.

Preventivní opatření mohou zahrnovat:

 1. Lepší školení a osvěta: Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby všichni pracovníci byli řádně školeni ohledně bezpečnostních postupů a rizik spojených s jejich prací.
 2. Pravidelná údržba a revize zařízení: Důsledná údržba strojů a zařízení může výrazně snížit riziko technických závad, které mohou vést k úrazům.
 3. Používání osobní ochranné výbavy: Pracovníci by měli být povinni nosit vhodnou osobní ochrannou výbavu v souladu s povahou své práce.
 4. Dohled a kontrola: Zaměstnavatelé by měli zajistit pravidelný dohled a kontrolu dodržování bezpečnostních postupů na pracovišti.
 5. Investice do ergonomie: Zlepšení ergonomie pracovního prostředí může snížit riziko opakovaných zranění a dlouhodobých zdravotních problémů u pracovníků.

Závěr

Statistiky a trendy pracovních úrazů v České republice ukazují na potřebu dalšího zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Identifikované oblasti rizika a příčiny pracovních úrazů by měly sloužit jako vodítko pro zaměření preventivních opatření a zlepšení pracovních podmínek. Snaha o snížení počtu pracovních úrazů by měla být společným úsilím zaměstnavatelů, pracovníků a státních orgánů, aby pracovní prostředí bylo co nejbezpečnější pro všechny zúčastněné strany.

Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s předběžným posouzením vzniklých úrazů a následně pomáháme při uplatnění nároků zaměstnance prostřednictvím expertů v oboru. Stal se vám pracovní úraz a potřebujete pomoci? Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme!

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

 

Pracovní úrazy v Česku v roce 2022: Statistiky a trendy

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu
Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek