Nároky pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu

Smrt zaměstnance v důsledku pracovního úrazu je tragickou událostí, která má mimořádně citlivé a závažné důsledky pro jeho rodinu a blízké. Kromě emocionálního dopadu přináší taková situace i řadu právních otázek týkajících se odškodnění pozůstalých. Je důležité mít přehled o právech, postupech a relevantních informacích, které pomohou rodině zemřelého zaměstnance získat náležité odškodnění.

Pracovní úraz a jeho následky

Pracovní úraz je definován jako náhlá událost způsobená pracovní činností, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. K pracovnímu úrazu může dojít různými způsoby. O posouzení, zda se jedná o pracovní úraz či nikoli musí v krajních případech rozhodnout soud. Bohužel, někdy má pracovní úraz fatální a nezvratné následky. V takovém případě, tedy při úmrtí zaměstnance vstupují do popředí práva a nároky jeho pozůstalých.

Práva pozůstalých a odškodnění

Pozůstalí blízcí zemřelého zaměstnance mají nárok na určité formy odškodnění a náhrad, které by měly zmírnit ekonomickou zátěž v důsledku ztráty příjmu rodinného člena, častokrát třeba živitele rodiny. Tato odškodnění z pohledu pracovního práva zahrnují:

Náhrada nákladů na léčbu zemřelého

Pozůstalí mohou požadovat náhradu účelně vynaložených náklady na léčbu zaměstnance před smrtí. Poslední okamžiky života zaměstnance v této souvislosti často doprovázejí zvýšené náklady na jeho zdravotní i jinou péči. Nadto chce rodina strávit co možná nejvíce času s poškozeným rodiným příslušníkem. 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Jedná se o finanční kompenzaci za ztrátu rodinného příjmu, který by zemřelý zaměstnanec přispíval do rodinného rozpočtu. Toto odškodné je obvykle vypočítáváno na základě průměrného příjmu zemřelého v určitém období před úrazem.

Výše této náhrady se odvíjí od toho, zda byl zemřelý zaměstnanec povinen k zajišťování výživy jedné osobě či více osobám. V případě výživy jedné osoby, má tato vyživovaná osoba právo na náhradu nákladů ve výši 50 % průměrného výdělku zemřelého. V případě vícero pozůstalých, k nimž mě zemřelý vyživovací povinnost, dosahuje náhrada nákladů na výživu 80 % průměrného výdělku.

Náhrada za nemajetkovou újmu

Pozůstalí mohou také mít nárok na náhradu za utrpení a ztrátu emocionální opory v důsledku ztráty blízkého člověka.

V roce 2023 je jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých stanovena na částku minimálně 786 200 Kč (jedná se o 20násobek částky 39 306 Kč – dle Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2022, zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru).

Novinkou, která platí od roku 2020 je také rozšíření okruhu osob, jimž náleží odškodnění, tedy náhrada nemajetkové újmy za emocionální a duševní strádání ze smrti blízkého člověka. Tento okruh tedy od roku 2020 zahrnuje i osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Zpravidla se tedy jedná například o životního partnera, přítele apod. Pro tyto případy však zákon minimální výši náhrady nestanovuje a tyto osoby musí vznik újmy prokazovat.

Náhrada nákladů na pohřeb

Rodina zemřelého má rovněž nárok na náhradu nákladů spojených s pohřbem a pietními službami.

Postup pro získání odškodnění

 • Oznámení zaměstnavateli: Pozůstalí by měli co nejdříve informovat zaměstnavatele o úmrtí zaměstnance a pracovním úrazu.
 • Kontaktování pojišťovny: Většina zaměstnavatelů má pojištění proti pracovním úrazům. Je důležité kontaktovat pojišťovnu, aby byl zahájen proces nároku na odškodnění.
 • Důkazy a dokumentace: Sběr veškerých relevantních dokumentů, jako jsou lékařské zprávy, údaje o zaměstnancově příjmu a pracovní smlouvě, je důležitý pro uplatnění nároku na odškodnění v plné odpovídající výši.
 • Právní pomoc: Vzhledem k složitosti právních postupů a jednání s pojišťovnami může být užitečné vyhledat právního experta zabývajícího se pracovními úrazy a odškodněním.

Závěr

Ztráta blízkého člověka v důsledku pracovního úrazu je velmi náročná situace. Je však důležité, aby pozůstalí byli seznámeni se svými právy a dostalo se jim tak náležitého odškodnění, které jim pomůže zvládnout ekonomické a emocionální následky této tragédie. Odborná pomoc, právní poradenství a shromažďování důkazů jsou klíčové k zajištění spravedlivého odškodnění pro pozůstalé.

Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním nároků z pracovních úrazů prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se vám či vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Neváhejte a obraťte se na nás. Pomůžeme vám v nelehké životní situaci. 

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Nároky pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek