Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

Změny v dohodách

V předchozím článku jsme se věnovali novele zákoníku práce obecně. V tomto článku se budeme věnovat dohodám mimo pracovní poměr – dohodě o provedení práce a dohodě o provedení činnosti (dále jen „DPP“ a „DPČ“) a nárocích, které máte. Jako zaměstnanec z DPP či DPČ máte nárok na překážky v práci, dovolenou a odůvodnění výpovědi (při splnění dalších podmínek).

Dohody mimo pracovní poměr

Pokud uzavřete se zaměstnavatel dohodu mimo pracovní poměr – DPP nebo DPČ, musí vám zaměstnavatel předem rozvrhnout pracovní dobu. S písemným rozvrhem týdenní pracovní doby vás musí seznámit nejpozději 3 dny před začátkem týdne, kdy máte u zaměstnavatele pracovat.

Překážky v práci

Nově máte u dohody (DPP, DPČ) právo na poskytnutí překážek v práci bez omezení. To znamená, že vám zaměstnavatel musí dát volno, pokud např. potřebujete jít k lékaři. Za toto volno ale nemáte nárok na náhradu mzdy. Zaměstnavatel vám musí poskytnout volno, ale nemá povinnost vám za volno nahradit mzdu. V pracovní smlouvě si můžete se zaměstnavatelem sjednat jinak – pokud se dohodnete, že vám proplatí náhradu mzdy za překážky v práci, musí vám zaměstnavatel mzdu nahradit.

Pokud jste u svého zaměstnavatele odpracoval 180 dnů v předchozích 12 měsících na základě DPP nebo DPČ, můžete zaměstnavatele písemně požádat, aby vás zaměstnal v „klasickém“ pracovním poměru. Zaměstnavatel vám musí do 1 měsíce odpovědět. Zaměstnavatel vám nemusí automaticky nabídnout plný pracovní úvazek, ale musí vám písemně vysvětlit, proč k nabídce pracovní smlouvy nepřistoupil.

Dovolená

Pokud jste zaměstnaní přes DPP nebo DPČ, máte nově právo na dovolenou. Musíte ale splnit dvě podmínky – pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem musí v příslušném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny. Zároveň musíte odpracovat alespoň 80 hodin. Obě podmínky musíte splnit současně.

Výpověď

Pracovní poměr u DPP nebo DPČ končí vzájemnou dohodou nebo výpovědí. Výpověď můžete dát vy i zaměstnavatel bez udání důvodu. Můžete požádat o písemné zdůvodnění výpovědi, pokud se domníváte, že vám dal zaměstnavatel výpověď, protože jste:

 • domáhal se práva na informace při vzniku nebo změně dohody
 • domáhal se práva na rozvržení pracovní doby předem
 • domáhal se práva na odborný rozvoj
 • požádal o zaměstnání v pracovním poměru
 • čerpal mateřskou, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou

Závěr

Pokud jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu mimo pracovní poměr, máte nárok na překážky v práci. Zaměstnavatel vám musí dát volno. Za tuto dobu vám nepřísluší náhrada mzdy. Pokud jste u zaměstnavatele pracovali alespoň 180 dnů, můžete požádat o uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek. Máte právo na dovolenou. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele můžete žádat o její zdůvodnění.

Potřebujete pomoci s prosazením vašich nároků? Napište nám, my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek