Neplatná výpověď pro porušení povinností (1. část)

V tomto článku se podíváme na výpověď z důvodu porušení povinností zaměstnance. Díky poznatkům o tom, co musí být splněno zjistíte, zda je vám podaná výpověď skutečně platná, či nikoli. Výpovědní důvod se v této souvislosti vztahuje na situace, kdy zaměstnanec porušuje úmyslně nebo nedbalostně své povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů.

Obecně porušení povinností

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v těchto případech:

1) u zaměstnance jsou dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

2) zaměstnanec porušil své povinnosti závažným způsobem,

3) zaměstnanec porušuje své povinnosti soustavně méně závažně, na možnost výpovědi byl v posledních 6 měsících upozorněn. 

Upozornění musí být současně doručeno do sféry zaměstnance, aby se s vytýkaným nedostatkem mohl prokazatelně seznámit. 

Povinnost

Povinnosti zaměstnance jsou upraveny v zákonech, vyhláškách, ale i v kolektivní smlouvě, pracovním řádu, vnitřních předpisech nebo pokynech zaměstnavatele. Důvodem pro výpověď je takové jednání zaměstnance, kterým porušil povinnosti z daného pracovního poměru.

Zaměstnanec není povinen plnit povinnosti, které z pracovního poměru nevyplývají. Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci plnění takových povinností požadovat a ani jej sankcionovat za jejich neplnění.

Co je porušením povinnosti zaměstnance?

Zaměstnanec poruší své povinnosti např. neplněním zadaných úkolů, pozdním odevzdáním výsledků své práce, výkonem jiné práce, než kterou si se zaměstnavatelem sjednal v pracovní smlouvě. Důležité je v tomto směru upozornit, že se musí vztahovat vytýkaný nedostatek k pracovní náplni, která je podle praovní smlouvy vykonávána zaměstnancem. K porušení povinností dojde při činnosti, která má časový, místní a věcný vztah k výkonu práce.

Co není porušením povinnosti zaměstnance

Není porušením povinnosti zaměstnance, pokud zadaný úkol vyhodnotil špatně a z více možných řešení vybral to, které se nakonec ukázalo jako nesprávné. Taková situace se posoudí jako profesní selhání, ale nepůjde o porušení povinností zaměstnance.

Dále není porušením povinností chování zaměstnance na schůzi odborové organizace – jeho slovní či diskuzní vystoupení. Účast na schůzi odborové organizace není plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Důkazní břemeno

Zaměstnanec vykonává práci, kterou si sjednal v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel by měl rozsah povinností zaměstnance dostatečně konkretizovat ať už přímo v pracovní smlouvě nebo např. v pracovním řádu. V případném sporu u soudu zaměstnavatel prokazuje, že zaměstnanec porušil povinnost, která mu vyplývá z právních předpisů. A že intenzita tohoto porušení odůvodňuje podanou výpověď. Nejasnost ohledně rozsahu povinností jde k tíži zaměstnavatele. Zaměstnanec je vnímán jako slabší smluvní strana.

Je nerozhodné, zda k porušení povinnosti zaměstnance došlo v pracovní době nebo mimo ni. Výpověď je platná, pokud k porušení povinnosti objektivně došlo.

Lhůta pro výpověď

K výpovědi pro porušení povinností může zaměstnavatel přistoupit pouze ve lhůtě 2 měsíců, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl, nejpozději ale vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. Pokud lhůta uplynula, nebude podaná výpověď platná.

Závěr

Pokud zaměstnanec poruší své pracovní povinnosti, může dojít k ukončení pracovního poměru. Záleží na intenzitě porušení povinností. U méně závažného porušení povinností je zaměstnavatel povinen zaměstnanci porušení písemně vytknout. Platnost výpovědi určuje soud na základě svého uvážení.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď pro porušení povinností (1. část)

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek