Co dělat při pracovním úrazu (2. část)?

 1. Sdělte zaměstnavateli (jste při vědomí) vznik pracovního úrazu
 2. Uveďte do zprávy u lékaře, že šlo o pracovní úraz
 3. Popište okolnosti vzniku lékaři i zaměstnavateli
 4. Dbejte na to, aby zaměstnavatel provedl zápis do knihy pracovních úrazů zaměstnavatele
 5. Sepište si, kdy, jak a kdo byl přítomen, když se vám pracovní úraz přihodil
 6. Pořiďte si kopie všech záznamů a trvejte na poskytnutí záznamu o úrazu od zaměstnavatele
 7. Nespoléhejte se na zaměstnavatele, jeho zájmy jsou v rozporu s vašimi
 8. Nepodepisujte žádné dohody

Správný postup jednání po pracovnímu úrazu Vám zajistí půdu pro budoucí uplatnění Vašich práv. Tento příspěvek je věnován posledním 4 doporučením, jak postupovat při vzniku pracovního úrazu (předchozí článek byl věnován prvním 4 bodům).

Evidence pracovních úrazů

Zaměstnavatel je ze zákona povinen provést záznam pracovního úrazu do evidence pracovních úrazů. V rámci evidence je povinen zaznamenat následek poškození zdraví zaměstnance (jde-li skutečně o pracovní úraz):

 • Smrtelný – nejpozději do 1 roku od úrazu zaměstnanec zemřel. (v této souvislosti pamatujte na nároky pozůstalých
 • Závažný – pokud je zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dnů
 • Ostatní – zbytková kategorie, při pracovní neschopnosti zaměstnance, která trvá déle než 3 dny.

Evidence dále obsahuje popis příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu zaměstnance (osobu, datum, čas, místo, činnost, odpracované hodiny, počet zraněných osob, popis zranění, zdroj a příčiny úrazu, svědci, zapisovatel do evidence).

Úrazový záznam může být veden písemně i elektronicky. Zraněný zaměstnanec má vždy právo požadovat vydání kopie záznamu z evidence pracovních úrazů. Při neposkytnutí součinnosti zaměstnavatele se zaměstnanec může obrátit na inspektorát práce nebo soud. Zaměstnavatele může rozporovat existenci nebo důvody pracovní neschopnosti zaměstnance. V takovém případě dojde ke sporu, který podle intenzity může skončit až u soudu.

Vlastní podklady pracovního úrazu

Nespoléhejte se jen na informace a podklady od zaměstnavatele. Podstatné informace by měly být vždy obsahem evidence pracovních úrazů. Záznamy však často provádí osoby, které jsou vázány přímo na zaměstnavatele. Může se tak stát, že některé podstatné okolnosti nebyly v úplnosti zaznamenány nebo chybí při objasnění příčin (např. kamerové záznamy, které pracovní úraz mohly zachytit).

Doporučujeme proto nespoléhat jen na záznam zaměstnavatele, ale spíše se spolehnout v této otázce na sebe. Sami nejlépe víte, jak se proces udál a kdo byl přítomen, případně, jakým způsobem lze jeho průběh zjistit (například kamerové záznamy).

Čím dříve začnete vlastními silami získávat důkazy o průběhu události, tím lépe pro vás, proto získejte kopie záznamů o pracovním úrazu i jeho důsledcích. K uplatnění vašich práv z pracovních úrazů totiž musíte získat podklady. Zejména musíte být schopni objasnit, že:

 • Práce pro zaměstnavatele. Jste zaměstnanec pro konkrétního zaměstnavatele a v daný den jste prováděli pracovní činnosti (pracovní smlouva + např. rozvrh práce);
 • Nastal pracovní úraz = v době výkonu práce bylo náhlým působením vnějších vlivů zasaženo do vašeho zdraví (Úrazová kniha, svědci, důkazy o vzniku pracovního úrazu);
 • Prokázat zásah do zdraví a délku trvání pracovní neschopnosti (prostřednictvím veškeré dostupné zdravotní dokumentace v souvislosti s pracovním úrazem);
 • Doložit konkrétní výši odškodnění, která vám vznikla (majetková a nemajetková újma, kterou jsou vlivem pracovního úrazu utrpěli nebo bolestné).

Rozpor zájmů zaměstnavatele a zaměstnance

Vznik pracovního úrazu znamená protichůdné zájmy zaměstnance oproti zájmům zaměstnavatele. I když máte dobré vztahy, zaměstnavatel často nemůže vystupovat ve váš prospěch. Zaměstnavatel bývá pro případy vzniku pracovního úrazu pojištěn. Aby získal plnění pojistné události (pracovního úrazu) od pojišťovny, musí váš požadavky zkoumat kriticky. Není v tom nic osobního, vyplývá to z jeho vlastních povinností.

Teprve při skutečném doložení všech potřebných dokladů zaměstnavatel může namísto sporu volit cestu dohody k vyřešení nároků z pracovního úrazu zaměstnance.

Nepodepisujte dohody o vypořádání (bez podpory)

Zaměstnavatel chce za pracovní úraz zaplatit co možná nejméně. Pracovní úraz zaměstnance je pro zaměstnavatele velmi drahou záležitostí.  Nelze vyloučit, že se bude snažit přesvědčit vás o peněžitém vyrovnání, jakmile k tomu bude vhodná příležitost. Pokud neznáte své nároky, ani jejich výši, doporučujeme neuzavírat žádné takové dohody. Není to ve vašem nejlepším zájmu.

Potřebujete pomoci s Vašimi nároky z pracovních úrazů? Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme. Formulář najdete zde. Pro více informací o našem projektu nás neváhejte kontaktovat a sledovat prostřednictvím sociálních sítí (FB, IG, LI). 

Co dělat při pracovním úrazu (2. část)?

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek