Bolestné

Stal se vám při výkonu práce pracovní úraz nebo jste onemocněli jste nemocí z povolání? Vznikla vám škoda či újma v souvislosti s poškozením zdraví? V tom případě máte nárok náhradu za utrpěnou bolest, tzv. bolestné, kterou jste v souvislosti s poškozením zdraví utrpěli.

Co je to bolest?

Bolest je tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví, ať už pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nejedná se pouze o primární bolest při utrpění úrazu. Nárok na bolestné máte i pokud trpíte bolestí při léčbě úrazu – např. rehabilitace. Bolestné pokrývá veškeré útrapy, které váš úraz provázejí – stres, psychické obtíže. V případě poškození zdraví máte nárok na odškodnění všech útrap, které vám vznikly v přímé příčinné souvislosti s tímto poškozením zdraví.

Jak se bolestné určuje?

Tématu určování bolestného jsme se věnovali v předchozím článku. Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest. Jednotlivá zranění a újmy zákonodárce popsal v příloze nařízení. Každé zranění má určitou hodnotu – jednotlivé body, které se vynásobí. Hodnota jednoho bodu je 1% průměrné mzdy. V roce 2023 je hodnota 1 bodu stanovena na 393,06 Kč. Vyšší závažnost újmy znamená vyšší počet bodů, což znamená větší odškodné.

Bolestné se vyplácí jednorázově. Jde o kompenzaci zaměstnavatele za způsobenou újmu, která zaměstnanci vznikla v souvislosti s výkonem jeho práce. Kromě bolestného má zaměstnanec ještě nárok na: ušlý výdělek, náklady cestovného do zdravotnického zařízení a zpět, náklady léčení, ztížení společenského uplatnění a věcnou škodu.

Bodové ohodnocení

Výši bolestného určuje lékař v lékařském posudku. Lékař podle nařízení vlády určí v bodech závažnost újmy. Pro správné (a dostatečné) ohodnocení musíte lékaři přesně popsat, jak se cítíte a jaké máte další komplikace.

Bolestné určí lékař v okamžiku, kdy je zdravotní stav zaměstnance již ustálený. Lékař určí bodové ohodnocení přiměřeně povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví. Přihlédne k průběhu a náročnosti léčení, ke komplikacím vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Lékař vychází ze všech lékařských zpráv a nálezů všech poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se na léčení zaměstnance podíleli.

Pokud zaměstnanec utrpí více poškození zdraví (např. si zlomí ruku a vyvrtne kotník), hodnotí lékař bolest pro každé poškození zdraví zvlášť. Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví lékař sečte. V případě komplikací (např. infekce rány prodlužující dobu léčení), se bodové ohodnocení zvýší až o 50 % z celkové částky bodového ohodnocení. Obdobně poskytovatel zdravotních služeb zvýší bodové ohodnocení, pokud zdravotní stav zaměstnance vyžadoval mimořádně náročný způsob léčení (např. dialýza). To lékař stanoví v lékařském posudku.

Na co myslet při pracovním úrazu či nemoci z povolání

 1. Nezapomeňte každý pracovní úraz ihned ohlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatel nahlásí úraz či poškození zdraví příslušným orgánům. Čím dříve nahlásíte pracovní úraz, tím rychleji začne celý proces odškodnění za způsobené poškození zdraví (vydání lékařského posudku, komunikace ze strany zaměstnavatele s pojišťovnou apod.)
 2. Uchovávejte veškeré dokumenty související s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Budete tak mít silnější postavení v případném sporu se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má povinnost pracovní úraz evidovat, zažádejte o zaslání zprávy o pracovním úrazu (případně o kopii videozáznamu úrazu, pokud byl úraz monitorován).
 3. Pořádně si přečtěte lékařský posudek i další zprávy, které budete podepisovat. Výši bolestného hradí zaměstnavatel na základě lékařského posudku. Proto si lékařský posudek pečlivě přečtěte a zkontrolujte, že do něj lékař zahrnul veškeré útrapy, které vám v souvislosti s utrpěným úrazem či nemocí z povolání vznikly. Na váš pozdější nesouhlas s výší bolestného nemusí zaměstnavatel brát ohled. Pokud vám však zaměstnavatel vyplatí nižší bolestné, než stanovil lékař, můžete se obrátit na soud a žádat plnou výši náhrady za bolest.
 4. Zaměstnavatel s vámi může chtít uzavřít dohodu o odškodnění, pokud máte pochybnosti, obraťte se na odborníka, který vám vysvětlí vaše práva a povinnosti, případně vás zastoupí ve sporu před soudem.
 5. Bolestné vám zaměstnavatel vyplatí jednorázově. Pokud ovšem utrpíte další újmu, můžete mít nárok na „novou“ dávku bolestného za předpokladu, že nově vzniklá újma je prokazatelně v příčinné souvislosti s úrazem (např. bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací).

Závěr

Pokud utrpíte pracovní úraz nebo onemocníte nemocí z povolání, máte nárok na škodu, která vám porušením zdraví vznikla. Jedná se o tzv. bolestné, které vám poskytne zaměstnavatel. Výši bolestného určuje lékař v lékařském posudku. Pro správně stanovenou výši bolestného neopomeňte zmínit veškeré újmy a komplikace, které vám v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání vznikly.

Jak vám můžeme pomoci?

Utrpěli jste pracovní úraz a zaměstnavatel vám nechce uhradit bolestné? Máte pocit, že by bolestné mělo být ve vašem případě vyšší? Obraťte se na nás, my vám pomůžeme. Formulář najdete zde.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Bolestné

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek