Neplatná výpověď dlouhodobě nezpůsobilému zaměstnanci

V předchozím článku jsme se věnovali tématu výpovědi ze zdravotních důvodů, které souvisely s výkonem práce zaměstnance. V dnešním příspěvku se budeme věnovat situaci, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu práce.

Dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost

Zákoník práce neobsahuje definici dlouhodobé nezpůsobilosti zaměstnance konat práci, ale najdeme ji v zákoně o specifických zdravotních službách. Pro naplnění znaků definice musí být splněny celkem 4 podmínky:

1) dlouhodobě nezpůsobilým zdravotním stavem, je takový stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje buď tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance

2) tyto schopnosti zaměstnance jsou významné pro schopnost zaměstnance vykonávat dosavadní práci

3) zdravotní stav trvá déle než 180 dnů (nebo se předpokládá, že bude trvat déle než 180 dnů)

4) výkon práce by vážně ohrozil zaměstnancovo zdraví

Pokud jsou všechny tyto znaky naplněny a lékař to potvrdil zdravotním posudkem, je zaměstnanec dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý. Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.

Invalidita

Prohlášení invalidity zaměstnance neznamená automaticky, že zaměstnavatel se zaměstnancem rozváže pracovní poměr. Samotná invalidita pro výpověď nestačí. Výpověď může zaměstnavatel dát zaměstnanci teprve tehdy, pokud dojde k potvrzení, že se zaměstnanec stal invalidním v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého stavu a že je dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý ke své práci.

Lékařský posudek

Dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost ke konání práce potvrzuje lékař v lékařském posudku. Rozdíl oproti předchozímu výpovědnímu důvodu je ten, že zdravotní nezpůsobilost nevznikla zaměstnanci výkonem pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnanec se zranil nebo onemocněl a pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat nadále svou práci.

Výpovědní důvod

Zaměstnavatel musí specifikovat, z jakého důvodu výpověď zaměstnanci dává. Pokud chce rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu pracovního úrazu (a následné neschopnosti konat práci), nemoci z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, uplatňuje výpovědní důvod podle písm. d). V takovém případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

V případě, že dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost vznikla zaměstnanci mimo výkon jeho práce, zaměstnavatel s ním může rozvázat pracovní poměr výpovědí. Musí v ní popsat, proč nemůže zaměstnanec práci nadále vykonávat. Protože nepříznivý zdravotní stav zaměstnance nijak nesouvisí s jeho prací, nevzniká zaměstnanci právo na odstupné.

Závěr

Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, pokud zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance nesouvisí s jeho prací. Zaměstnanci nevzniká nárok na odstupné. Zaměstnavatel musí výpovědní důvod popsat a vysvětlit, proč zaměstnanec nemůže práci dále vykonávat.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Neplatná výpověď dlouhodobě nezpůsobilému zaměstnanci

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek