Ztížení společenského uplatnění

Při výkonu práce se můžete zranit a způsobit si pracovní úraz nebo si přivodit nemoc z povolání. V takovém případě máte nárok nejen na bolestné, ale také na náhradu škody za ztížení společenského uplatnění.

O co se jedná?

Nárok na náhradu škody za ztížené společenské uplatnění máte, pokud jste si pracovním úrazem nebo nemocí z povolání trvale poškodili zdraví. V důsledku těchto trvalých následků máte ztížené společenské uplatnění v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. Jedná se např. o trvalé zranění hlavy, upoutání na lůžko či invalidní vozík. Dotčený zaměstnanec přichází o schopnosti, které měl dříve.

Zaměstnanec např. trvale ztratil možnost vykonávat své dřívější povolání, sportovat, mít děti nebo je odkázán na péči druhých.

Rozdíl oproti bolestnému

V případě bolestného má zaměstnanec nárok na náhradu škody a újmy, kterou vytrpěl. Lékař posoudí konkrétní zranění, určí bodové ohodnocení a zaměstnavatel uhradí částku zaměstnanci. U náhrady za ztížené společenské uplatnění zákonodárce vycházel z toho, že některá zranění a nemoci z povolání mají trvalý charakter.

Zaměstnanec může na následky těchto porušení zdraví trpět až do konce života. Tyto trvalé následky zasáhnou nejen do jeho možností sehnat novou práci, ale omezují jej při běžném a každodenním životě. Proto má zaměstnanec nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Zaměstnanec má nárok na obě náhrady škody a újmy. Pokud splní podmínky pro uznání náhrady za bolest i za ztížení společenského uplatnění, musí zaměstnavatel zaměstnanci uhradit obojí.

Kdy má zaměstnanec nárok na náhradu

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění provede lékař zpravidla až rok poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Zároveň lékař usoudí, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy nedojde ke zlepšení zdravotního stavu. V případě velmi vážných poranění jako je např. amputace nebo ochrnutí, může lékař rozhodnout i dříve. Lhůta se naopak může prodloužit při složitější léčbě. Zaměstnanci má od chvíle úrazu či nemoci z povolání 3 roky na uplatnění nároku za zhoršení společenského uplatnění.

Lékař určí bodové ohodnocení vzhledem k povaze, rozsahu, prognóze poškození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě.

V případě, že se zdravotní následky zaměstnance zhorší, lékař provede nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Při každém zhoršení zdravotního stavu lékař vypočítá výši rozdílu mezi novým ohodnocením ztížení společenského uplatnění a ohodnocením původním. 

Při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání hájí zaměstnanec svá práva. Jak by měl zaměstnanec v takové chvíli postupovat jsme řešili v tomto a tomto článku.

Jak se určí bodové ohodnocení

Bodové ohodnocení určuje lékař stejně jako u bolestného. Podle přílohy nařízení č. 276/2015 Sb. lékař určí zranění a počet bodů. Body následně vynásobí částkou v hodnotě 1 % průměrné mzdy v ČR (393,06 Kč v roce 2023), čímž získá celkovou hodnotu zranění, částku, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci uhradit. Odlišuje se, zda došlo ke ztížení společenského uplatnění pracovním úrazem (příloha 3) nebo nemocí z povolání (příloha 4).

příloze 3 najdeme bodová ohodnocení úrazu typu ztráta čichu (1000 bodů), ztráta sleziny (600 bodů), poúrazová kvadruplegie (6000 bodů). V příloze 4 jsou vyjmenovány různé nemoci z povolání, např. nádory ledvin (až 6000 bodů), leukemie (až 6000 bodů) nebo rakovina plic (až 6000 bodů).

Pokud nastanou další komplikace, může lékař bodové ohodnocení zvýšit. Na návrh zaměstnance může bodové ohodnocení mimořádně zvýšit i soud ve zvláště výjimečných případech hodných mimořádného zřetele.

Závěr

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz nebo onemocní nemocí z povolání, mohou u něj nastat trvalé následky s úrazem spojené. Zaměstnanec má nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Lékař v lékařském posudku stanoví výši náhrady. Celková výše náhrady se může změnit v závislosti na změně zdravotního stavu.

Jak vám můžeme pomoci?

Máte na nás otázky ohledně ztížení společenského uplatnění? Potřebujete v této oblasti pomoci? Napište nám na tento formulář, rádi Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Ztížení společenského uplatnění

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek