Pracovní úraz agenturního zaměstnance

Agenturní zaměstnaní je zprostředkování výkon práce pracovníkem zaměstnaným agenturou práce pro uživatele. V podstatě jde o pronájem pracovní síly agenturou uživateli. Pracovní úraz je krátkodobé násilné působení proti zdraví zaměstnance, který vykonává práci. Nezapomínejte, že pracovní úraz se může přihodit zaměstnanci agentury práce stejně jako vašemu vlastnímu zaměstnanci.

Zaměstnanci vzniká nárok na odškodnění pracovního úrazu bez ohledu na to, pro koho práci v daný moment vykonával. Pracovní úraz agenturního zaměstnance je však do jisté míry specifický vlivem více různých subjektů. Jaké je postavení agenturního zaměstnance při vzniku pracovního úrazu a vůči komu ho uplatnit se dozvíte v tomto článku.

Co je agenturní zaměstnání?

 • 1) Zaměstnanec uzavře smlouvu s agenturou práce (tato vystupuje jako zaměstnavatel),
 • 2) Agentura práce přidělí zaměstnance uživateli (kde práce reálně proběhne),
 • 3) Zaměstnanec vykonává práci pro uživatele podle jeho pokynů a předpisů.

Do pracovního kolektivu je začleněn zaměstnanec, který není svázán s provozovatel pracoviště, ale smlouvu uzavřel s agenturou práce. Pokynem agentury práce je následně vyslán na pracoviště uživatelem, aby zde vykonával podle jeho pokynů práci. Agenturní zaměstnanec musí mít srovnatelné postavení jako kmenový zaměstnanec uživatele (včetně podmínek pro práci).

Agentura práce přidělí zaměstnance na pracoviště uživatele. Zde vykonává kontrolu a dohled samotný uživatel, agentura práce zde má jen malou kontrolu (BZOP ani jiné předpisy v oblasti výkonu práce). Kdo je tedy vlastně odpovědný za újmu na straně zaměstnance, pokud vznikne pracovní úraz.

Správná odpověď pro zaměstnance je agentura práce, neboť ta je jeho zaměstnavatelem. I když fakticky vykonává práci u uživatele, svá práva musí uplatnit ve vztahu k agentuře práce. To stejné platí v případě úmrtí agenturního zaměstnance a nárocích i odškodnění pozůsůstalých osob. 

Co je pracovní úraz agenturního zaměstnance?

Pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance vlivem krátkodobého působení zevních vlivů (síly) při výkonu pracovní činnosti. Zaměstnanci agentury práce mají práva a nároky spojená s pracovními úrazy na odškodnění vzniklé škody (náhradu mzdy, poškození majetku, doplatek průměrného výdělku) a dále práva spojená se zásahem do zdraví zaměstnance (v podobě bolestného, ztížení společenského uplatnění, jiné nemajetkové újmy).

Směřujte své kroky k realizaci svých nároků z pracovních úraz.  Podílejte se na zjištění příčin pracovního úraz a získejte od dostupné záznamy, zejména pak knihu pracovních úrazů. Nenechte na lehkou váhu ošetření lékařem a zdravotní dokumentaci. Uveďte i v rámci hospitalizace či lékařské prohlídky události, které k pracovnímu úrazu vedly. V budoucnu budou tyto dokumenty sloužit k uplatnění vašich práv a nároků z pracovních úrazů.

Závěr (Pracovní úraz agenturního zaměstnance)

Agenturní zaměstnanec požívá v případě pracovního úrazu stejné právní ochrany jako každý jiný zaměstnanec. Pokud se zaměstnanci agentury práce stane pracovní úraz má nárok na odškodnění. Odmítá-li zaměstnavatel plnit, neznamená to, že byste neměli právo požadovat náhradu vzniklé újmy. Často dojde ze strany zaměstnavatele ke splnění povinnosti teprve v situaci, kdy se prokážete právním zastoupením. Neponechávejte věci náhodě. Obraťte se na nás.

Máte nějaké otázky ohledně agenturního zaměstnávání nebo ohledně pracovních úrazů? Napište nám skrze náš formulář my Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích InstagramFacebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Pracovní úraz agenturního zaměstnance

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek