Zlomenina ruky jako pracovní úraz

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou a často bolestivou součástí pracovního života. Pokud dojde k takovému úrazu, zaměstnanci se najednou ocitají v pozici, která vyvolává řadu právních otázek a v dané situaci je třeba pohotově reagovat, aby následně nedošlo ke zbytečným komplikacím při odškodňování za pracovní úraz. Tento článek se zaměřuje na právní aspekty pracovního úrazu, konkrétně na zlomeninu ruky, a jakým způsobem byste měli v takové situaci postupovat. 

Jedná se skutečně o pracovní úraz?

Pracovní úraz se obecně definuje jako fyzické poškození, které nastane v souvislosti s prací nebo při výkonu pracovních povinností. Zlomenina ruky může být právem považována za pracovní úraz, pokud se stala během pracovního dne a byla způsobena pracovními činnostmi. Podrobnější článek o tom, zda je možné daný úraz považovat jako pracovní či nikoli, si přečtěte zde.

Obecný postup "Co dělat při pracovním úrazu" jsme pro vás popsali již v předchozích článích, přečíst si je můžete pod těmito odkazy - Co dělat při pracovním úrazu 1. část a 2. část.

Zlomená ruka v práci a co dál?

 1. Nahlášení pracovního úrazu: Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je důležité jej okamžitě nahlásit. Zaměstnanec by měl informovat svého nadřízeného nebo personální oddělení o zranění a o jeho příčině. Zaměstnavatel je poté povinen informovat příslušný úřad. Včasné nahlášení a zaevidování pracovního úrazu je stěžejní k tomu, aby mohly být zahájeny procesy potřebné pro náhradu škody, náhradu léčebných výloh a všech dalších souvisejících nároků.

  Nahlášení a včasné lékařské ošetření je nezbytné pro následné posuzování pracovního úrazu a taktéž bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení pracovního úrazu je metoda používaná k určení, jak závažný je pracovní úraz a jakým způsobem by měla být náhrada stanovena. Tento systém vychází z různých kritérií a faktorů, které se týkají jak samotného úrazu, tak i jeho důsledků pro postiženého zaměstnance.
  Bodové ohodnocení pracovního úrazu vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

 2. Práva zaměstnance: Zaměstnanci mají několik práv v souvislosti s pracovním úrazem. To zahrnuje nárok na lékařskou péči a rehabilitaci. Pokud dojde ke zlomenině ruky, bude zapotřebí odborného léčení a možná i chirurgického zákroku. Náklady na léčbu by měly být hrazeny zaměstnavatelem nebo jeho pojišťovnou. Zaměstnanci mají také právo na dočasnou pracovní neschopnost, pokud zlomenina ruky brání jejich schopnosti vykonávat práci. Během této doby mají nárok na plnou nebo částečnou náhradu mzdy.

 3. Povinnosti zaměstnavatele: Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí a provádět opatření k prevenci pracovních úrazů. Je také povinen spolupracovat s úřady a pojišťovnou, aby se zjistila příčina úrazu a co nejrychleji pomohl zaměstnanci získat potřebnou léčbu a hmotné zajištění po dobu jeho pracovní neschopnosti.

 4. Právní postup v případě sporu: Pokud existuje spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ohledně pracovního úrazu, může být nutné se obrátit na právního zástupce. Pracovní úrazy mohou být komplikované, a pokud se nedosáhne dohody, může dojít i k soudnímu řízení.

 5. Nebezpečí trvalých následků: Pokud zlomenina ruky způsobí trvalé postižení nebo omezení pohybu, zaměstnanec může mít nárok na trvalou náhradu za ztrátu, kterou utrpěl.

Příčiny zlomeniny ruky 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pojďmě podívat na nejčastější faktory, které mohou zapříčinit zlomeninu ruky: 

 1. Trauma: Nejčastější příčinou zlomeniny ruky je fyzické trauma, jako je pád na ruku, úder ruky do tvrdého předmětu, úrazy při sportu nebo dopravní nehody – všechny situace mohou naplňovat znaky pracovního úrazu.
 2. Oslabené kosti: U starších osob může docházet ke zlomeninám ruky kvůli oslabeným kostem v důsledku osteoporózy nebo jiných onemocnění. Je třeba proto dodržovat nejen zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale rovněž i zásady zdravého životního stylu.
 3. Nadměrné namáhání: Opakované pohyby nebo nadměrná zátěž ruky mohou také způsobit zlomeninu, zejména u lidí, kteří provádějí fyzicky náročnou práci.

Symptomy zlomeniny ruky:

Někdy nemusí být zlomenina ruky úplně jednoznačná. Níže uvádíme nejčastější symptomy zlomeniny ruky:

 1. Bolest: Zlomeniny obvykle způsobují intenzivní bolest v místě zlomeniny.
 2. Otok a modřiny: Ruka může být otlačená a odřená, což může vést k otoku a modřinám.
 3. Deformace: V některých případech může být zlomená ruka deformovaná nebo zkrácená v porovnání s nepoškozenou rukou.
 4. Omezená pohyblivost: Zlomenina ruky může omezit schopnost pohybovat prstem, rukou nebo celou paží.

případě zlomeniny ruky lze adekvátní léčbou a péčí dosáhnout úplného uzdravení. Je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve po zranění, aby se minimalizovaly dlouhodobé komplikace a zajistila rychlá cesta k uzdravení. Celý léčebný a rehabilitační proces hraje roli při následném odškodňování pracovního úrazu a promítá se do bodového ohodnocení.

Závěr

Závěrem je třeba poznamenat, že právní aspekty pracovního úrazu jsou komplexní a závisí na konkrétních okolnostech každé situace. Proto vám vždy doporučujeme vyhledat právního odborníka, který se specializuje na pracovní právo, aby byla zajištěna spravedlivá a adekvátní náhrada za utrpěnou škodu, jakož i náhrada za veškeré související výlohy.

Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním nároků z pracovních úrazů či nemocí z povolání prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se vám či vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Pomohli jsme již řadě našich klientů v rozličných pracovněprávních případech. Neváhejte a obraťte se na nás. Pomůžeme vám.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat. 

Zlomenina ruky jako pracovní úraz

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek