Zásah elektrickým proudem jako pracovní úraz

Práce s elektrickým proudem přináší zvýšená rizika. Při špatném zacházení s ním můžete utrpět pracovní úraz. V tomto článku se dozvíte, jak postupovat, jestliže se Vám v práci stane zásah elektrickým proudem.

S elektrickým proudem se setkáváme v různých profesích, ať už v kanceláři, nebo ve výrobě či v jiných provozech. Nejčastějšími příčinami zásahu elektrickým proudem je neopatrnost nebo nerespektování bezpečnostních opatření. Další možnou příčinou může být, že drát vyčnívá z kabelu a přehlédnete ho. Tento druh pracovního úrazu patří mezi ty nejvíce nebezpečné, protože mohou končit zástavou srdce a následnou smrtí.

Vysoké míře rizika jsou vystaveni též zaměstnanci pracující v energetickém průmyslu, jako například technici vysokého napětí, kteří provádí údžbu v rozvodnách elektrického napětí či přímo na rozvaděčích. 

Následky zásahu elektrickým proudem 

To, že člověk dostal zásah elektrickým proudem lze poznat podle několika příznaků. Prvním příznakem je to, že se osoba nachází v blízkosti elektrického spotřebiče nebo elektrického vedení. Pro poranění střídavým proudem je typické to, že vyvolává křečovité stažení svalů, jež brání odtrhnutí se zraněnému od zdroje elektrického proudu. Samozřejmě zálěží na intenzitě, resp. síle elektrického proudu a též na Vaší zdravotní kondici a dalších faktorech.

U zásahu elektrického proudu tedy záleží, jak silný proud Vás zasáhl, protože to může být rozhodující ohledně příznaků, kterých je celá řada. Nicméně v případě, že poraněný je při vědomí, mohou se projevit tyto následky:

 • bolest hlavy v místě vstupu elektrického proudu
 • bolest hlavy
 • pocit nepravidelného bušení srdce
 • trnutí končetin
 • křeče
 • zmatenost
 • poranění kostí a kloubů

První pomoc

Jestliže uvidíte někoho zasaženého elektrickým proudem, tak se v žádném případě zraněného nedotýkejte, protože i Vám by tím hrozilo nebezpečí. Odpojte přívod proudu, nejlépe hlavní jistič. Jestliže ho odpojit nemůžete, vezměte nevodivý předmět (suchý klacek, násadu od smetáku nebo podobné věci) a tím odsuňte zraněného. Zavolejte záchrannou službu na čísle 155 nebo složky integrovaného záchranného systému na čísle 112 a řiďte se jejich pokyny. Jestliže postižený nedýchá, zakloňte mu hlavu a zahajte resuscitaci. Resuscitujte do chvíle, než přijede záchranná služba.

Nahlaste pracovní úraz svému zaměstnavateli. Ten má ze zákona povinnost evidovat pracovní úrazy a je to důležité pro následné vyplacení odškodnění za pracovní úraz. Obecný postup, co dělat při pracovním úraze si můžete přečíst v předchozích článcích: Co dělat při pracovním úrazu 1. 2. část.

Prevence

Především dbejte na zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti spadlých vodičů a elektrického vedení. Pokud pracujete v energetickém průmyslu a jste v každodenním styku s vodiči vysokého napětí, pracujete v rozvodnách apod. dbejte zvýšené opatrnosti, dodržujte všechny zásady bezpečnosti práce, řádně používejte všechny ochranné prvky - zejména ochranné pracovní a oděvní pomůcky z nevodivých materiálů atd.

Jestliže uvidíte spadlý vodič, tak místo urychleně opusťte, ale dělejte krátké kroky. Při velkém rozkročení se můžete dostat do míst, kde je jiné napětí. Dále nikdy nelezte na sloupy vysokého napětí a nevstupujte do trafostanic, elektrický proud se může šířit i vzduchem na poměrně velkou vzdálenost. Dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a choďte na školení bezpečnosti.

Závěr

Nemusíte pracovat jako technik vysokého napětí, či na jiné pozici v energetickém průmyslu, abyste utrpěli zásah elektrickým proudem. Tento pracovní úraz se může přihodit i při výkonu jiného druhu práce a bohužel může končit i smrtí. Doporučujeme Vám proto důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny a používat pracovní a oděvní pomůcky, abyste co nejvíce minimalizovali riziko zásahu elektrickým proudem. 

Jak Vám můžeme pomoci?

Pomáháme zaměstnancům s uplatňováním nároků z pracovních úrazů či nemocí z povolání prostřednictvím našich expertů v oboru. Stal se Vám či Vašemu blízkému pracovní úraz a potřebujete pomoci? Přečtěte si reference našich klientů, kterým jsme pomohli v různých pracovněprávních případech a neváhejte se na nás obrátit. My Vám pomůžeme.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. A neváhejte nám kdykoli napsat.

Zásah elektrickým proudem jako pracovní úraz

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek